Giới trẻ Nepal đọc

sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha

nhân dịp lễ Ánh sáng

 

Giới trẻ Nepal đọc sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha nhân dịp lễ Ánh sáng.

Kathmandu, Nepal [Asianews 27/10/2011] - Giới trẻ Nepal đọc sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha Benedicto XVI nhân dịp lễ Ánh Sáng.

Nhân ngày lễ Ánh sáng "Tihar", các bạn trẻ Ấn giáo, Kito giáo và Hồi giáo tại Nepal đã hát lên sứ điệp hòa bình, yêu thương và đối thoại mà Ðức thánh cha đã viết cho Ngày Thế Giới Hòa bình.

Ðại diện của nhiều nhóm tôn giáo đã phân phát sứ điệp của Ðức thánh cha và cầu nguyện cho Ngày Suy Tư, Ðối Thoại và Cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Assisi.

Cho đến năm 2006, Ðức giáo hòang vẫn còn là một người xa lạ đối với Nepal, vì người dân chỉ biết văn hóa ấn giáo và vì người công giáo không được phép cử hành các nghi lễ nơi công cộng.

Với sự sụp đổ của chế độ quân chủ và thiết lập nhà nước thế tục, các bạn trẻ ấn giáo và phật giáo tại Nepal đã bắt đầu làm quen vơi đức Benedicto XVI: họ nhìn nhận giá trị của những tác phẩm của ngài và quảng bá cho mọi người xung quanh.

Madhav Ghimire, một thanh niên ấn giáo cho biết: năm nay (2011) tất cả các sứ điệp mà họ muốn quảng bá đều xoay quanh đối thoại, tình yêu, hòa bình, hiến pháp và nhà nước thế tục. Anh nói rằng sứ điệp hòa bình của Ðức thánh cha có một ý nghĩa đặc biệt đối với Nepal.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page