Một nhà vô thần phát biểu

tại cuộc gặp gỡ Assisi

 

Một nhà vô thần phát biểu tại cuộc gặp gỡ Assisi.

Assisi [CNS 27/10/2011] - Một nhà vô thần phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi.

Ðược mời tham dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn, bà Julia Kristeva, một triết gia và phân tâm học vô thần người Pháp gốc Bulgary, đã nói rằng "để cho chủ nghĩa nhân bản được phát triển và tái tạo, đã đến lúc cần phải nhấn mạnh đến những chuẩn mực đạo đức đã được kiến tạo qua dòng lịch sử".

Bà Kristeva là một trong bốn tư tưởng gia vô thần đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI mời tham dự Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình thế giới năm 2011.

Bà nói rằng thế giới ngày nay cần thiết lập những hình thức hợp tác giữa nhân bản chủ nghĩa kito giáo và nhân bản chủ nghĩa thời Ánh sáng. Theo bà đây là một con đường đầy thách đố nhưng đáng được đeo đuổi.

Gọi chân phước Gioan Phaolo II là "một vị tông đồ của nhân quyền", bà Kristeva trích dẫn câu nói thời danh của ngài: "Ðừng sợ hãi". Theo bà, lời kêu gọi này không chỉ áp dụng cho các tín hữu kito vốn là những người được mời gọi làm chứng cho đức tin, mà còn kêu gọi Giáo hội "đừng sợ nền văn hóa Âu Châu".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page