300 ánh nến vì hòa bình và tự do

tại Assisi

 

Assisi 2011: 300 ánh nến vì hòa bình và tự do.

Assisi [Asianews 27/10/2011] - Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới tại Assisi hôm 27 tháng 10 năm 2011 đã kết thúc bằng sự trao ban bình an giữa các tham dự viên. Trước đó, những chiếc đèn nhỏ đã được một số bạn trẻ đốt lên và trao cho 300 vị đại diện các tôn giáo và các phái đoàn.

Ngày Gặp gỡ đã kết thúc gần vương cung thánh đường thánh Phanxico. Ðây cũng là nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ hồi năm 1986. Khác với cuộc gặp gỡ năm 1986 và những cuộc gặp gỡ kế tiếp, trong Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho công lý và hòa bình năm 2011, không có cầu nguyện chung hoặc theo nhóm hoặc riêng rẻ, mà chỉ có những phút thinh lặng trước các ánh đèn.

Các ánh đèn là biểu trưng của trách nhiệm mà mỗi người phải nhận lấy trước mặt người khác và Thiên Chúa.

Trước khi các vị đại diện trao ban bình an cho nhau, Ðức hồng y Kurt Koch, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt kito giáo kêu gọi: "Chúng ta hãy trở thành khí cụ của hòa bình đến từ bên trên. Chúng ta hãy nhớ rằng sẽ không có hòa bình nếu không có công lý, sẽ không có công lý nếu không có tha thứ. Với sự trao ban bình an, chúng ta hãy nói lên cam kết xây dựng hòa bình. Chúng ta hãy mang hòa bình đến cho những người gần gũi với chúng ta và ở xa chúng ta, cho mọi thụ tạo và toàn thể thiên nhiên".

Khi các vị đại diện trao ban bình an, các tu sĩ Phanxico đã thả bay hàng chục chim bồ câu trắng. Một số bay đến đậu trên tay của các vị đại diện.

Trước đó, 12 đại diện và một người "đi tìm sự thật" là giáo sư Guillermo Hurtado, đến từ Mehico, đã lập lại cam kết kiến tạo hòa bình.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page