Ðức thánh cha kêu gọi tìm kiếm

chân lý và Thiên Chúa

chống lại bạo động tôn giáo

 

Ðức thánh cha kêu gọi tìm kiếm chân lý và Thiên Chúa, chống lại bạo động tôn giáo.

Assisi [Asianews 27/10/2011] - Cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi là một tiếp nối của cuộc hành trình tiến tới sự thật và cùng nhau dấn thân cho hòa bình chống lại sức mạnh hủy hoại dưới mọi hình thức.

Trên đây là nội dung bài diễn văn của Ðức thánh cha Benedicto XVI đọc vào lúc kết thúc những bài phát biểu của các đại diện tôn giáo và những người vô thần tại vương cung thánh đường Ðức Mẹ các thiên thần tại Assisi sáng thứ Năm 27 tháng 10 năm 2011. Trong bài diễn văn, Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng trên thế giới ngày nay hòa bình đang bị đe dọa bởi hai loại bạo động: một là bạo động vì "lạm dụng tôn giáo" hai là bạo động xuất phát từ sự "vắng bóng Thiên Chúa".

Nhưng theo Ðức thánh cha, bên cạnh những người lạm dụng tôn giáo và chống tôn giáo để gây ra bạo động, còn có những người "tìm kiếm sự thật và Thiên Chúa". Họ là những người đóng góp quan trọng vào cuộc đối thoại và hòa bình, bởi vì họ giúp điều chỉnh những sai lầm của chủ nghĩa vô thần lý thuyết và thực tiển cũng như thúc đẩy "các tín đồ tôn giáo thanh tẩy niềm tin để cho con người có thể đến gần với Thiên Chúa Chân Thật".

Ðưa ra nhận định trên đây, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến tính mới mẽ của cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi năm 2011. Cách đây 25 năm, khi triệu tập cuộc gặp gỡ, chân phước Gioan Phaolo II chỉ mời các đại diện tôn giáo. Năm 2011, đức Benedicto XVI mời cả những người vô thần.

Nhắc lại tinh thần của cuộc gặp gỡ năm 1986, Ðức thánh cha nói rằng cuộc gặp gỡ này chỉ muốn bày tỏ một sứ điệp là: tôn giáo chân thật là một đóng góp cho hòa bình và bất cứ việc xử dụng ngược lại với bản chất này đều hủy diệt tôn giáo. Do đó, theo Ðức thánh cha, đối thoại liên tôn là điều quan trọng trong việc tìm kiếm một bản chất chung của tôn giáo.

Về hình thức bạo động xuất phát từ sự vắng bóng Thiên Chúa, Ðức thánh cha giải thích rằng "chối bỏ Thiên Chúa đã dẫn đến tàn bạo và một thứ bạo động không giới hạn". Những điều khủng khiếp xảy ra trong các trại tập trung là một bằng chứng tỏ tường nhứt về những hệ quả của sự vắng bóng Thiên Chúa.

Nhưng theo Ðức thánh cha, ngoài chủ nghĩa vô thần được nhà nước áp đặt, còn có một thứ chủ nghĩa vô thần khác còn nguy hiểm hơn. Ðức thánh cha nói đến thứ chủ nghĩa vô thần trong đó con người tôn thờ tiền bạc, của cải và quyền lực. Trong thứ chủ nghĩa vô thần này, lợi lộc cá nhân được đặt lên trên con người. Ngài đặc biệt nói đến nạn nghiện ngập và buôn bán ma túy.

Từ bức tranh của bạo động xuất phát từ tôn giáo và từ sự vắng bóng Thiên Chúa, Ðức thánh cha nói đến những người, mặc dù không được lãnh nhận ơn đức tin, vẫn đi tìm kiếm sự thật và Thiên Chúa. Lập lại chủ đề của Cuộc gặp gỡ liên tôn, Ðức thánh cha nói rằng những người này là "những người hành hương vì sự thật, hành hương vì hòa bình".

Họ thúc đẩy các tôn giáo phải thanh luyện để tỏ rõ gương mặt đích thực của Thiên Chúa.

Kết thúc bài diễn văn, Ðức thánh cha nói rằng cuộc gặp gỡ Assisi năm 2011 là một cuộc hành trình tiến về sự thật, một quyết tâm tranh đấu cho phẩm giá con người và cam kết chung phục vụ hòa bình, chống lại sức mạnh hủy hoại dưới mọi hình thức.

Ngài kết thúc: "Cuối cùng, tôi muốn bảo đảm với quý vị rằng Giáo hội Công giáo sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chiến chống lại bạo động, trong cam kết hoạt động cho hòa bình trên thế giới. Chúng ta đều có cùng một khát vọng là được làm "những người hành hương vì sự thật, những người hành hương vì hòa bình".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page