Các tín hữu kito Bangladesh

muốn có một tiếng nói mạnh mẽ hơn

trong xã hội

 

Các tín hữu kito Bangladesh muốn có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Dhaka, Bangladesh [Ucanews 25/10/2011] - Các tín hữu kito Bangladesh muốn có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong xã hội.

Hồi cuối tuần qua, 3 bộ trưởng chính phủ Bangladesh tham dự Hội nghị thứ tư của Diễn đàn liên tôn, đã cam kết sẽ lắng nghe nhiều đòi hỏi được nêu lên tại Hội nghị.

Ông Promod Mankin, chủ tịch của Hiệp hội kito Bangladesh và hiện đang là bộ trưởng bộ văn hóa nước này tuyên bố rằng "Bangladesh không thể phủ nhận những đóng góp trực tiếp và gián tiếp của cộng đồng kito vào nền giáo dục, y tế và phát triển kinh tế, xã hội và luân lý của đất nước, kể cả cuộc chiến tranh giải phóng năm 1971".

Ông Mankin, một người công giáo thuộc bộ lạc thiểu số Garo, còn nói rằng nhiều tổ chức kito đuợc xem là những tổ chức tốt đẹp nhứt tại Bangladesh. Do đó, chính phủ cần phải quan tâm đến những quan điểm của kito giáo.

Ðược biết: trong hội nghị của Diễn Ðàn Kito, ông Nirmol Rosario, Tổng thư ký của Diễn Ðàn, đã trao cho ba vị bộ trưởng hiện diện trong hội nghị một bản kiến nghị gồm nhiều đề nghị.

Một trong những đề nghị đó là nên tuyên bố Lễ Phục Sinh là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Ngoài ra, đại diện kito giáo cũng yêu cầu được có nhiều ghế hơn trong Quốc hội và chính phủ cũng như hãy bãi bỏ những thủ tục rườm rà trong việc chuyển nhượng đất đai.

Trong bài phát biểu của mình, ông Shamsul Haque Tuku, bộ trưởng nội vụ, nói rằng cũng như mọi người, các tín hữu kito cũng cần được hưởng mọi quyền lợi bình đẳng. Ông nói rằng những đòi hỏi trên đây của kito giáo là chính đáng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page