Các nhà lãnh đạo tôn giáo Thái lan

lên đường đi Assisi

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo Thái lan lên đường đi Assisi.

Bangkok, Thái lan [Asianews 25/10/2011] - Các nhà lãnh đạo Công giáo, Phật giáo và Hồi giáo Thái lan lên đường đi Assisi.

Ðức cha Joseph Chusak Sirisut, giám mục Nakhon Ratchasima, chủ tịch Ủy ban đối thọai liên tôn và văn hóa, lãnh đạo một phái đoàn đi tham dự Ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi.

Hiện diện trong phái đoàn cũng có một số nhà lãnh đạo Phật giáo và Hồi giáo.

Riêng về phía Phật giáo, đại diện phái đoàn là Thượng tòa Phrahrommolee, nhà sư trụ trì tại chùa Pitchayatkaramworawiharn. Phật giáo tiểu thừa Theravada cũng cử 3 nhà sư tham dự Ngày gặp gỡ Assisi.

Trong phái đoàn Phật giáo cũng có sư bà Mae Che, sáng lập viên và giám đốc Trung Tâm Sathira Dahmasthan.

Hồi giáo Thái lan cử bác sĩ Suthep Loh La Moh làm đại diện. Là một thành viên của Ủy ban đối thoại liên tôn và văn hóa, bác sĩ Moh nhấn mạnh rằng "hòa bình là cốt lõi" của Hồi giáo. Ông cũng nói rằng "nơi nào có hòa bình thì nơi đó cũng có hạnh phúc".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page