Phong trào phản kháng " Wall Street"

phản ánh giáo huấn của Giáo hội

 

Tòa thánh nói rằng phong trào phản kháng "Wall Street" phản ánh giáo huấn của Giáo hội.

Vatican [CNS 24/10/2011] - Tòa thánh nói rằng phong trào phản kháng "Wall Street" phản ánh giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 24 tháng 10 năm 2011, nhân dịp trình bày một tài liệu mới của Tòa thánh về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, nói rằng "trong cơ bản", suy nghĩ của những người phản kháng trong phong trào có tên là "Hãy chiếm Wall Street" phù hợp với giáo huấn xã hội của Giáo hội. Theo giáo huấn xã hội của Giáo hội, kinh tế phải phục vụ con người và cần phải có một biện pháp mạnh để giảm bớt khoảng cách giữa giàu nghèo.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh công lý và hòa bình, sở dĩ những người phản kháng đã chọn Wall Street làm nơi để tọa kháng là bởi vì "Wall Street được xem như đầu máy, một cơ cấu tài chính mà quyền lực bao trùm toàn thế giới".

Ðức hồng y Turkson nói rằng những người phải đau khổ vì cách thế thị trường tài chính thế giới đang hoạt động hiện nay, có quyền nói "Hãy làm kinh doanh một cách khác. Hãy nhìn đến cách thế quý vị đang làm kinh doanh, bởi vì cách thế này không mang lại lợi ích cho chúng tôi".

Theo ngài, nếu dân chúng có quyền tra vấn chính phủ của mình thì tại sao họ lại không có quyền tra vấn các tổ chức khác trong xã hội nếu những tổ chức này không giúp họ sống hòa bình hay tốt đẹp hơn.

Nhưng Ðức hồng y Turkson khẳng định rằng Tòa thánh không hề đứng đàng sau bất cứ phong trào nào, mặc dù họ cũng có cùng một động lực nền tảng giống nhau.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page