Kêu gọi giới trẻ

dấn thân vào chính trị

 

Kêu gọi giới trẻ dấn thân vào chính trị.

Indonesia [Ucanews 26/10/2011] - Giới trẻ Công giáo tại Indonesia được kêu gọi dấn thân vào chính trị.

Một linh mục tại Ruteng, đảo Flores, Indonesia đã than phiền về sự vô cảm của Giới trẻ Công giáo đối với các vấn đề xã hội và chính trị trong vùng.

Cha Maximus Regus, một nhà nghiên cứu tại Viện Parrhesia ở Jakarta, đã kêu gọi giới trẻ Công giáo Indonesia hãy dấn thân vào chính trị. Phát biểu tại một cuộc hội thảo qui tụ khỏang 700 thanh niên công giáo, cha Regus nói rằng "trong vòng 10 năm nữa, tương lai của đảo Flores sẽ thuộc về người khác nếu giới trẻ công giáo không quan tâm đến những vấn đề chính trị và xã hội".

Theo cha, bất cứ chính sách nào cũng phải quan tâm đến những nỗ lực tôn giáo. Ðảo Flores, nơi có đông dân số theo Công giáo nhứt tại Indonesia, không có một bản sắc văn hóa, mà chỉ có bản sắc công giáo. Do đó, giới trẻ công giáo phải hiểu biết chính trị và bày tỏ ý kiến của mình. So sánh giới trẻ công giáo với giới trẻ các tôn giáo khác, cha Regus nói rằng giới trẻ các tôn giáo khác đã bị bước trước.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page