Assisi đối với Á châu

 

Assisi đối với Á châu.

Vatican [Ucanews 26/10/2011] - Một viên chức Tòa thánh nói rằng sự cầu nguyện trong thinh lặng tại Assisi rất phù hợp với truyền thống tôn giáo Á châu.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ucanews, Ðức ông Andrew Thanya Anan Vissanu, người Thái lan, phó thư ký của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nói: "Nguời á châu chúng tôi cầu nguyện trong thinh lặng. Thinh lặng tự nó là một cách cầu nguyện và có lẽ là cách cầu nguyện mãnh liệt nhứt".

Theo Ðức ông Vissanu, sáng kiến dành một giây phút cầu nguyện riêng trong thinh lặng tại Assisi đã được các nhà lãnh đạo tôn giáo Á châu hoan nghênh.

Ðức ông Vissanu hiện đang phụ trách phân bộ đối thoại với Phật giáo của Hội đồng Tòa thánh về đối thọai liên tôn.

Vị Ðức ông nguời Thái này giải thích rằng Ðức thánh cha Benedicto XVI muốn mời mọi người hành hương để tìm kiếm chân lý và đi sâu vào tầm hồn để suy tư về sự thật. Ðề nghị như thế, Ðức thánh cha muốn tránh mọi hiểu lầm cho rằng đối thoại là duy tương đối hóa hay tạo ra hổ lốn về tôn giáo.

Ðức ông Vissanu cũng ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên có một phái đoàn Trung quốc đến Assisi. Ðây là phái đoàn các Tu sĩ Phật giáo Thiếu Lâm Tự ở Henan. Cũng lần đầu tiên, có một đại diện Lão Giáo tại Hong kong đọc "Lời cam kết hòa bình" bằng tiếng Hoa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page