Người công giáo hoan nghênh

phán quyết của một tòa án âu châu

về việc chữa trị bằng tế bào gốc

rút ra từ phôi thai người

 

Người công giáo hoan nghênh phán quyết của một tòa án âu châu về việc chữa trị bằng tế bào gốc rút ra từ phôi thai người.

London [CNS 19/10/2011] - Người công giáo hoan nghênh phán quyết của một tòa án Âu châu về việc chữa trị bằng tế bào gốc rút ra từ phôi thai người.

Trung tâm Ðạo đức Sinh học Công giáo có tên là "Anscombe Bioethics" có trụ sở tại Oxford, Anh quốc, đã lên tiếng ca ngợi phán quyết của một tòa án Âu châu nhằm ngăn cấm việc thử nghiệm trên các tế bào gốc lấy ra từ phôi thai người để chữa bệnh.

Ông David Jones, giám đốc của Trung Tâm, nói rằng phán quyết của Tòa Án Công Lý Âu Châu là "một chiến thắng của những chuẩn mực đạo đức trên đầu óc thương mại".

Theo ông Jones, "dưới cái nhìn của những người nhìn nhận phẩm giá của phôi thai người, đây là một bước nhỏ đi đúng hướng. Tòa án công lý Âu châu đã hành động một cách minh bạch và theo đúng chuẩn mực đạo đức khi phán quyết rằng thủ lợi từ việc phá hủy phôi thai người là một điều sai và thủ lợi từ những tế bào được rút ra từ việc phá hủy các phôi thai người cũng là một hành động sai trái.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page