Tòa thánh sẽ cho công bố

một tài liệu về cải tổ tài chính toàn cầu

 

Tòa thánh sẽ cho công bố một tài liệu về cải tổ tài chính toàn cầu.

Vatican [CNS 19/10/2011] - Tòa thánh sẽ cho công bố một tài liệu về cuộc cải tổ tài chính toàn cầu.

Ðược biết: vào thứ Hai, 24 tháng 10 năm 2011, Ðức hồng y Peter Turkson, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện về cuộc cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu và vai trò của một cơ quan công cộng có thẩm quyền kiểm soát.

Tài liệu được soạn thảo dựa theo thông điệp "Pacem in terris" [hòa bình dưới thế] được chân phước Gioan 23 cho công bố hồi năm 1963. Thông điệp viết: "Ngày nay, công ích toàn cầu đặt ra cho chúng ta một số vấn đề có tính toàn cầu. Do đó, đây là những vấn đề chỉ có thể giải quyết được nhờ một thẩm quyền công cộng có quyền lực, một tổ chức và những phương tiện được đề ra vì những vấn đề này và với một lãnh vực hoạt động toàn cầu".

Trong những tháng gần đây, Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình đã triệu tập nhiều chuyên gia để thảo luận về chiều kích đạo đức của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tại một hội nghị do Hội đồng tổ chức hồi tháng 5 năm 2011, các tham dự viên nói rằng người công giáo đang chờ đợi một sự hướng dẫn của Tòa thánh về những nguyên tắc đạo đức cho nền tài chính thế giới và vấn đề môi sinh.

Trong thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Varitate) được cho công bố hồi năm 2009, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đề cập đến những hậu quả ngày càng tồi tệ của cuộc khủng hoảng toàn cầu và kêu gọi phải thiết lập "một thẩm quyền chính trị thế giới" có thể giúp cho các nước nghèo có được một tiếng nói lớn hơn trong những quyết định về tài chính, giúp quản lý kinh tế toàn cầu, bảo đảm an toàn lương thực, cũng như bảo vệ môi sinh và điều hòa hiện tượng di dân.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page