Ðức thánh cha kêu gọi

Giáo hội tại Úc đại lợi dấn thân

vào công cuộc truyền giáo mới

 

Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội tại Úc đại lợi dấn thân vào công cuộc truyền giáo mới.

Vatican [CNA 20/10/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Giáo hội tại Úc đại lợi dấn thân vào công cuộc truyền giáo mới.

Trong buổi tiếp kiến dành cho các Ðức giám mục Úc đại lợi hôm thứ Năm 20 tháng 10 năm 2011, Ðức thánh cha khuyến khích Giáo hội tại nước này rao giảng Tin mừng không chỉ cho người công giáo, mà còn cho mọi người dân Úc.

Ðược biết: các Ðức giám mục Úc về Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo theo như giáo luật qui định mỗi năm năm một lần.

Tiếp kiến các vị, Ðức thánh cha nói rằng "cần phải bảo đảm rằng mọi người được các Ðức giám mục chăm sóc, chấp nhận và quyết tâm chia sẻ cho người khác đức tin công giáo của mình một cách có thể hiểu được".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA hôm 19 tháng 10 năm 2011, Ðức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục Canberra, nói rằng "cần phải trở thành một Giáo hội truyền giáo hơn: đây là một thách đố lớn cho Giáo hội" tại Úc đại lợi. Theo vị Giám mục này, "các cộng đồng giáo xứ không chỉ là những những trung tâm mục vụ mà phải là những trung tâm truyền giáo".

Ðược biết: năm 2012, Tổng giám giáo phận Sydney sẽ mở một chiếc dịch truyền hình dựa trên sáng kiến "Người công giáo trở về nhà" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Với chương trình này, Tổng giáo phận Sydney đặc biệt nhấn mạnh đến các trường công giáo và những người không công giáo.

Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, giải thích với hãng thông tấn CNA rằng Giáo phận sẽ chú trọng đến công cuộc truyền giáo mới, mang sứ điệp của Chúa Giesu đến cho quảng đại quần chúng chứ không chỉ riêng người công giáo.

Trở lại với bài nói chuyện của Ðức thánh cha với các Ðức giám mục Úc, Ðức thánh cha nói rằng, trong nỗ lực truyền giáo cho ba phần tư người Úc vốn không phải là Công giáo, Giáo hội tại đây đang xây dựng "dựa trên hai biến cố ân sủng trong những năm gần đây": một là Ðại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Sydney hồi năm 2008, hai là lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Mary MacKillop hồi năm 2010.

Trong bài nói chuyện, Ðức thánh cha cũng khuyến khích các Ðức giám mục Úc hãy thành thật và can đảm hàn gắn những vết thương do những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ gây nên.

Nhân dịp các Ðức giám mục Úc về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phero và Phaolo, Ðức thánh cha cũng đã làm phép Trung tâm có tên là "Domus Australia" [nhà Úc đại lợi] dành cho khách hành hương người Úc đến Roma. Trung tâm này được xây cất nhờ sự đóng góp của các tín hữu Công giáo Úc, mà nhiều nhứt là từ Cộng đồng Công giáo Việt nam tại Sydney.

Ngoài ra, cũng nhân chuyến viếng đi Roma này, các Ðức giám mục Úc cho biết sẽ đưa ra một tuyên ngôn về việc Ðức cha Bill Morris, Giám mục Toowoomba, bắc Úc, bị Tòa thánh bãi nhiệm vì có lập trường không phù hợp với Giáo lý Công giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page