Phiên khoáng đại

của các Ðức giám mục Âu châu

 

Phiên khoáng đại của các Ðức giám mục Âu châu.

Bruxelles, Bỉ [Zenit 20/10/2011] - Các Ðức giám mục Âu châu sẽ tham dự phiên khoáng đại để bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế trong lục địa.

Ðược biết: phiên khoáng đại mùa thu của Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong Cộng đồng Âu châu sẽ diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, từ ngày 26 đến 28 tháng 10 năm 2011.

23 Giám mục trong Ủy ban sẽ thảo luận về chủ đề "Cuộc khủng hoảng tài chính và tương lai của sự hội nhập Âu châu".

Trong hai ngày nhóm họp, các Ðức giám mục Âu châu sẽ phân tách những lý do kinh tế và chính trị của cuộc khủng hoảng nợ nần tại Âu châu cũng như những phương thế cần có để đương đầu với cuộc khủng hoảng. Các vị cũng sẽ suy tư về sự "tin tưởng" vốn được xem như yếu tố chủ yếu để giải quyết cuộc khủng hoảng trong bối cảnh chính trị, kinh tế và xã hội.

Ðược mời phát biểu tại phiên khoáng đại của Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu châu sẽ có ông Peter Wagner, người đứng đầu đơn vị đặc nhiệm của Ủy ban Âu châu về Hy lạp, giáo sư tiến sĩ Lans Bovenberg, thuộc đại học Tilburg, Hòa lan, ông Emmanuel van der Mensbrugghe, giám đốc văn phòng Âu châu của Quỹ Tiền Tệ Thế Giới và ông Jean Pierre Jouyet, chủ tịch Phòng thị trường tài chính, Pháp.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page