Sứ điệp của Tòa thánh

gởi cho người ấn giáo

 

Sứ điệp của Tòa thánh gởi cho người ấn giáo.

Roma [Zenit 20/10/2011] - Nhân dịp lễ Duwali, Tòa thánh gởi sứ điệp cho các tín đồ ấn giáo và kêu gọi thăng tiến tự do tôn giáo.

Mang chữ ký của Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký của Hội đồng, sứ điệp có tựa đề "Các tín hữu kito và người ấn giáo: cùng nhau thăng tiến tự do tôn giáo", nhắc lại quyền cơ bản của con người là quyền tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm "quyền được thay đổi tôn giáo".

Lễ Diwali hay Deepavali, nghĩa là "tim đèn dầu", bắt nguồn từ một thần thoại cổ xưa, tượng trưng cho chiến thắng của sự thật trên dối trá, của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết, của sự thiện trên điều ác.

Cũng như Tết nguyên đán của người Việt nam, lễ này được cử hành trong ba ngày đầu năm của ấn giáo, với trọng tâm nhấn mạnh đến sự hòa giải trong gia đình, đặc biệt là giữa anh chị em với nhau cũng như tôn thờ Thiên Chúa.

Năm nay lễ Diwali được mừng vào ngày 26 tháng 10 năm 2011.

Về tự do tôn giáo, sứ điệp của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận rằng "chủ đề này hiện đang được đề cập đến tại nhiều nơi trên thế giới, mời gọi chúng ta quan tâm đến những người đang là nạn nhân của thành kiến, tuyên truyền thù hận, kỳ thị và bách hại vì theo một tôn giáo".

Theo Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, chính sự bất khoan nhượng làm nẩy sinh khao khát tự do tôn giáo. Sứ điệp viết: "Tại nhiều nơi trên thế giới, tự do tôn giáo là sự đáp trả với những cuộc xung đột vì tôn giáo. Giữa bạo động phát sinh từ xung đột, nhiều người khao khát một cuộc sống chung hòa bình và sự phát triển toàn diện".

Ðức hồng y Tauran và Ðức cha Celata nhắc lại rằng "tự do tôn giáo là một trong những nhân quyền cơ bản được ghi khắc trong phẩm giá con người". Nếu quyền này bị xúc phạm hay chối bỏ, thì tất cả mọi quyền khác của con người cũng đều bị ảnh hưởng bởi vì tự do tôn giáo đương nhiên đòi hỏi phải loại trừ mọi sự cưỡng bách, dù từ cá nhân, đoàn thể, cộng đồng hay tổ chức.

Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn khẳng định: đây cũng là trách nhiệm của chính quyền. Vì tự do tôn giáo bao gồm tự do được tuyên xưng, thực hành và quảng bá tôn giáo hay tín ngưỡng của mình, nơi công cộng hay chốn riêng tư, một mình hay trong cộng đồng, cho nên nó cũng buộc chính quyền, các cá nhân và đoàn thể phải tôn trọng tự do của người khác. Hơn nữa, quyền này cũng bao gồm quyền được thay đổi tôn giáo của mình.

Sứ điệp của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nhấn mạnh rằng quyền tự do tôn giáo giúp "kiến tạo một trật tự xã hội công bình và nhân bản. Trái lại, vi phạm quyền này cũng đe dọa hòa bình thế giới."

Sứ điệp kết thúc với lời kêu gọi hướng về cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 2011.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page