Tòa Thánh giải thích về

mục đích cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi

 

Tòa Thánh giải thích về mục đích cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi.

Vatican [Zenit 19/10/2011] - Trong một thế giới đang tiến tới toàn cầu hóa, cần có sự gặp gỡ giữa các tôn giáo để thăng tiến một số giá trị "thực sự nhân bản".

Trên đây là lời giải thích về cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi được Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đưa ra trong một cuộc họp báo tại Vatican hôm thứ Ba 18 tháng 10 năm 2011.

Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng "nhiều vấn đề trong cuộc sống cụ thể của xã hội dân sự "tra vấn" một cách đặc biệt các truyền thống tôn giáo, nhứt là khi các tôn giáo có được hay đòi hỏi phải có được một tiếng nói nơi công cộng".

Một trong những vấn đề được Ðức cha Celata nhấn mạnh đến là di dân. Theo Ðức cha thư ký Hội đồng Tòa thánh về liên tôn, hiện tượng di dân đặt ra một số vấn đề như: chấp nhận người khác; tôn trọng sự khác biệt , cách riêng khác biệt về tôn giáo và văn hóa; phẩm giá con người, các quyền lợi và bổn phận gắn liền với phẩm giá ấy, đặc biệt là tự do tôn giáo; sự bình đẳng của mọi người; giá trị của gia đình...

Ðức cha Celata nói rằng những vấn đề trên đây "tra vấn" tín đồ của các tôn giáo và buộc họ phải xử dụng ánh sáng của lý trí để tìm kiếm một giải pháp.

Vị Giám mục người Ý này khẳng định: "tính khả tín của các tín đồ các tôn giáo tùy thuộc vào khả năng của các tôn giáo có thể phục vụ con người một cách toàn diện không".

Chính trong bối cảnh này mà sự gặp gỡ, đối thoại và dấn thân của các tôn giáo là điều cần thiết, nhứt là trong một thế giới đang tiến tới toàn cầu hóa.

Theo Ðức cha Celata, Ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 2011 nhằm mục đích nói trên. Ðây là ngày để tín đồ các tôn giáo "cùng nhau hành hương để suy tư, lắng nghe trong thinh lặng, để gặp gỡ nhau trong thái độ đối thoại, đề cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình, để cùng nhau dấn thân phục vụ con người trong những đòi hỏi căn bản là công lý và hòa bình, giữa các dân tộc và trong lòng mỗi xã hội".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page