Ðức thượng phụ Maronit Liban

kêu gọi người Liban tại Hoa kỳ

duy trì mối liên lạc với tổ quốc

 

Ðức thượng phụ Maronit Liban kêu gọi người Liban tại Hoa kỳ duy trì mối liên lạc với tổ quốc.

Beirut, Liban [Asianews 18/10/2011] - Ðức thượng phụ Công giáo Maronit Liban kêu gọi người Liban tại Hoa kỳ duy trì mối liên hệ với tổ quốc.

Trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa kỳ, Ðức cha Bechara Boutros Rai, Thượng phụ Công giáo Maronit Liban, nói rằng các tín hữu kito Trung đông là một phần trọn vẹn của Giáo hội hoàn vũ; họ là những người đi tiên phong trong một cuộc chiến mà Giáo hội hoàn vũ đã chiến đấu vì những giá trị vốn là một phần của gia sản nhân lọai, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tôn trọng đa nguyên chính trị và tiến trình dân chủ.

Tại Houston, bang Texas, Ðức thượng phụ nói rằng sự hiện diện của các tín hữu kito tại Trung đông là thiết yếu cho Giáo hội và văn hóa nhân loại. Họ công bố Tin mừng cứu độ trong môi trường sinh sống của họ. Ðó là Tin Mừng của tự do và phẩm giá con người.

Ðức thuợng phụ Boutroi Rai kêu gọi cộng đồng thế giới, nhứt là Hoa kỳ, hãy luôn ý thức về vai trò quan trọng của các tín hữu kito tại Trung đông.

Trong chuyến viếng thăm Hoa kỳ, Ðức thượng phụ đã vinh danh bộ trưởng giao thông nước này, ông Ray LaHood, một người Mỹ gốc Liban sinh tại Peoria. Ngài nói rằng bộ trưởng LaHood là một tiếng nói quý giá của nhân dân Liban trong chính phủ Obama.

Ðức thượng phụ nhắn nhủ người Liban đang sinh sống tại Peoria hãy tiếp tục "đăng ký hôn phối và khai sinh con cái tại tòa lãnh sự Liban". Theo ngài, đây là cách thế để liên kết với đất nước của tổ tiên và nâng đỡ những anh chị em đang tiếp tục sống ở quê nhà.

Tại Hoa kỳ hiện có khoảng 215 ngàn người công giáo Maronit Liban. Họ vẫn tiếp tục là công dân Liban.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page