Ðức thánh cha tiếp kiến

một phái đoàn của

Giáo hội Syro Malabar, Ấn độ

 

Ðức thánh cha tiếp kiến một phái đoàn của Giáo hội Syro Malabar, Ấn độ.

Roma [Zenit 18/10/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI mời gọi các tôn giáo hợp tác vì hòa bình và hài hòa.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp tiếp kiến các thành viên của Hội đồng thường trực của Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syro Malabar, Ấn độ hôm thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011.

Trong bài nói chuyện với phái đoàn, trước hết Ðức thánh cha nhắc đến sự kính trọng mà Giáo hội Syro Malabar đang có được trong bang Kerala, đặc biệt nhờ công tác giáo dục, xã hội và bác ái.

Kế đó, Ðức thánh cha cũng nhìn nhận những khó khăn mà các tín hữu kito trong bang phải đương đầu, nhứt là do thái độ nghi kỵ có tính cách tôn giáo thường dẫn đến bạo động. Do đó, Ðức thánh cha khuyên nhủ Giáo hội này "hãy tiếp tục làm việc với những người thiện chí của mọi tôn giáo trong vùng, hầu duy trì hòa bình và hài hòa, vì lợi ích của Giáo hội cũng như của mọi công dân".

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Giáo hội Công giáo Syro Malabar vẫn có nhiều lý do để hy vọng. Ðức thánh cha nhắc đến nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Ngài kêu gọi tiếp tục cổ võ ơn gọi nơi giới trẻ.

Ngài cũng khuyến khích quan tâm một cách đặc biệt đến việc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ, đời sống gia đình kito và mục vụ. Ngài đánh giá cao phẩm chất của nền giáo dục công giáo và việc giảng dạy giáo lý ở mọi quy mô cũng như hoạt động mục vụ cho giới trẻ.

Ðức thánh cha cũng hoan nghênh những sáng kiến mục vụ của Giáo hội này dành cho người công giáo Syro Malabar rải rác trên khắp thế giới.

Cuối cùng, ngài nhắc đến hai vị thánh quan thầy của Giáo hội này là thánh nữ Alfonsa Muttathupadathu và chân phước Kuriakose Elias Chavara: cả hai vị đều được chân phước Gioan Phaolo II tôn phong chân phước khi viếng thăm Ấn độ năm 1986. Riêng đức Benedicto XVI đã phong thánh cho thánh nữ Alfonsa hồi năm 2008.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page