Ðức Thánh Cha tiếp kiến

tân Ðại Sứ Hòa Lan

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến tân Ðại Sứ Hòa Lan.

Vatican (SD 21-10-2011) - Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 21 tháng 10 năm 2011, dành cho tân Ðại Sứ Hòa Lan cạnh Tòa Thánh, ông Joseph Weterings, đến trình quốc thư, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cổ võ sự chống lại não trạng chống tôn giáo và khuyên tránh lạm dụng ma túy và mại dâm.

Ðại sứ Weterings năm nay 62 tuổi (1949), đã từng làm đại sứ tại Lybia và Zimbabwe.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới của Hòa Lan, Ðức Thánh Cha nói đến nhiều điểm chung trong lập trường của Tòa Thánh và nước này như thăng tiến hòa bình thế giới qua sự giải quyết đúng đắn các cuộc xung đột, và chống lại sự lan tràn các võ khí tàn sát tập thể, thăng tiến phát triển và khả năng tự túc của các nước đang lên.

Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ vui mừng vì chủ ý của chính phủ Hòa Lan cổ võ tự do tôn giáo và nói rằng: "tự do này không những bị đe dọa vì những luật lệ hạn chế tại một số nơi trên thế giới, nhưng còn vì não trạng chống tôn giáo trong nhiều xã hội, kể cả những xã hội trong đó tự do tôn giáo được luật pháp bảo vệ. Vì thế, điều rất đáng mong ước đó là chính phủ Hòa Lan cảnh giác, để tự do tôn giáo và tự do phụng tự tiếp tục được bảo vệ và thăng tiến ở quốc nội cũng như ở hải ngoại".

Ðức Thánh Cha chào mừng nỗ lực của chính phủ Hòa Lan khuyên tránh dùng ma túy và mại dâm. Những hành động này qua đó con người tự gây hại cho mình, và người khác, cần phải được cổ võ tránh, để mưu ích cho cá nhân và xã hội nói chung". (SD 21-10-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page