Ðức Thánh Cha tiếp kiến

36 Giám mục Úc

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 36 Giám mục Úc.

Vatican (SD 20-10-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các tín hữu Công Giáo Úc noi gương thánh nữ Mary MacKillop trong việc đương đầu với những khó khăn hiện nay.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng 10 năm 2011, dành cho 36 Giám Mục Úc nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Ðức Thánh Cha nhắc đến lễ tôn phong hiển thánh cách đây đúng 1 năm cho thánh nữ MacKillop, vị sáng lập dòng thánh Giuse và là vị thánh đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Úc. Ngài nói: "Ðức tin mạnh mẽ của thánh nữ được diễn tả qua hoạt động tận tụy và kiên trì, là một món quà của thánh nữ cho nước Úc; đời sống thánh thiện của thánh nữ là một hồng ân tuyệt vời của đất nước anh em dành cho Giáo Hội và cho thế giới. Ước gì tấm gương và lời cầu nguyện của thánh MacKillop soi sáng hoạt động của các cha mẹ, các tu sĩ, các giáo chức và những người khác quan tâm đến thiện ích của các trẻ em, bảo vệ các em chống lại những điều tai hại, và giáo dục tốt đẹp cho các em được một tương lai hạnh phúc và phong phú.. Câu trả lời can đảm của thánh Mary MacKillop đối với những khó khăn đã gặp trong đời, cũng có thể soi sáng cho các tín hữu Công Giáo ngày nay khi họ đương đầu với công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng và những thách đố nghiêm trọng trong việc loan truyền Tin Mừng trong toàn thế giới".

Ðức Thánh Cha nhắc nhở các Giám Mục Úc đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho hàng giáo sĩ và tu sĩ, giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng trong một thế giới biến chuyển mau lẹ. Ngài nói: "Ðiều cấp thiết là bảo đảm làm sao cho tất cả những người được ủy thác cho sự chăm sóc của anh em hiểu rõ, đón nhận và đề nghị đức tin Công Giáo của họ cho tha nhân một cách thông minh và tự nguyện".

Ám chỉ tới những vị xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục ở Úc, Ðức Thánh Cha nói: "Gánh nặng mục vụ của anh em càng trở nên nặng hơn vì những tội lỗi quá khứ và lầm lẫn của những người khác, điều đáng tiếc nhất, chính là một số giáo sĩ và tu sĩ cũng bị liên lụy trong đó, nhưng trách vụ của anh em bây giờ là tiếp tục sửa chữa những sai lầm trong quá khứ trong sự thẳng thắn và cởi mở, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả những người liên hệ, với tinh thần khiêm tốn và cương quyết. Vì thế tôi khuyến khích anh em, cùng với hàng giáo sĩ của anh em, tiếp tục là mục tử của các linh hồn luôn sẵn sàng đi xa hơn trong tình thương và sự thật, để mưu ích cho lương tâm của đoàn chiên được ủy thác cho anh em" (Xc Mt 5,41), tìm cách bảo tồn họ trong sự thánh thiện, dạy họ với lòng khiêm tốn và dẫn dắt họ trên con đường của đức tin Công Giáo".

Sau cùng, Ðức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục Úc giúp hàng giáo sĩ đón nhận bản dịch mới bằng Anh ngữ Sách Lễ Roma, để họ giúp các giáo hữu cũng như mọi người khác thích ứng với bản dịch này. "Hãy cố gắng hết sức để các giáo lý viên và nhạc sĩ, trong sự chuẩn bị thích hợp, để làm cho việc cử hành nghi lễ Roma trong các giáo phận anh em trở thành một thời điểm ân thánh và đẹp đẽ, xứng đáng với Chúa và mang lại sự phong phú tinh thần cho mọi người". (SD 20-10-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page