Các vị bản quyền kito tại Thánh địa

lên án các hành vi xâm phạm

đối với các nơi thờ phượng tại Thánh địa

 

Các vị bản quyền kito tại Thánh địa lên án các hành vi xâm phạm đối với các nơi thờ phượng tại Thánh địa.

Gierusalem [Zenit 10/10/2011] - Các vị bản quyền công giáo tại Thánh địa lên án các hành vi xâm phạm đối với các nơi thờ phượng tại đây.

Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Bảy 8 tháng 10 năm 2011, hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Ðịa, đã lên án các vụ xâm phạm thường xuyên đối với các nơi thờ phượng và các nghĩa trang.

Qui tụ các Ðức giám mục của các cộng đồng công giáo khác nhau thuộc nghi lễ công giáo và đông phương và hiện đang có quyền tài phán tại Thánh Ðịa, hội đồng các vị bản quyền công giáo tại đây cho biết các hành vi tội phạm không chỉ giới hạn tại một số nơi, mà tràn lan từ Galilea đến Jaffa.

Theo các vị bản quyền kito tại Thánh Ðịa, một số người cực đoan đứng đàng sau những hành vi tội ác này. Ðây là một hiện tượng bạo động mới ngay bên trong quốc gia Israel, vốn là quốc gia phải bảo vệ an ninh và an toàn cho mọi người, nhứt là tại những nơi thờ phượng.

Các vị bản quyền kito cũng khẳng định rằng "các biến cố vừa qua không ăn nhập gì với tôn giáo và cũng không phục vụ quyền lợi của Nhà nước, nhưng đe dọa sự sống chung hòa bình và an ninh giữa các công dân".

Thông cáo kêu gọi mọi tổ chức, nhứt là Nhà nước, phải đảm nhận trách nhiệm của mình.

Hội đồng các vị bản quyền kito tại Thánh Ðịa hy vọng rằng chính phủ Israel, ngoài việc lên án và viếng thăm để tỏ tình liên đới, cũng nên tiếp tục có những biện pháp nghiêm chỉnh để truy tố các thủ phạm và những người đứng sau lưng họ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page