Những sáng kiến kỷ niệm 19 năm

ký kết thỏa ước hòa bình tại Mozambique

 

Những sáng kiến kỷ niệm 19 năm ký kết thỏa ước hòa bình tại Mozambique.

Roma [Zenit 10/10/2011] - Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ký kết thỏa ước hòa bình tại Mozambique, cộng đồng thánh Egidio đang hoạt động tại nước này đã tổ chức nhiều sáng kiến khác nhau.

Các sáng kiến gồm có các cuộc tuần hành và nhiều cuộc cử hành tại hàng trăm thành phố về chủ đề bất bạo động và tôn trọng sự sống.

Cộng đồng thánh Egidio nhấn mạnh rằng mục đích của các sáng kiến này là để nói với giới trẻ trong các trường học và đại học, giúp họ hiểu biết lịch sử của tiến trình hòa bình, bởi vì họ là những người "chưa từng biết đến cuộc chiến khủng khiếp" đã xảy ra trong xứ sở.

Hiện nay, cộng đồng thánh Egidio đang có mặt tại 120 thành phố của Mozambique. Theo cộng đồng này, trong một đất nước mà bạo động ngày càng gia tăng, cần phải làm cho giá trị của Hòa bình luôn được sống động.

Tham gia vào việc rao giảng Tin mừng và các họat động nâng đỡ những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội, các cộng đồng thánh Egidio tại Mozambique cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục xây dựng hòa bình xuyên qua việc giáo dục trẻ em trong các trường học, cũng như củng cố tình thân hữu với các tù nhân và những người có tuổi.

Những vấn đề mà cộng đồng thánh Egidio đang đương đầu tại Mozambique là: thanh toán ngoài tòa để đối phó với nạn phạm pháp, hất hủi những người già cả, vốn thường bị xem như phù thủy, săn đuổi những người hành khất. Ngoài ra, theo cộng đồng thánh Egidio, những người tỵ nạn đến Mozambique, nhứt là từ Ethiopia và Sudan, cũng bị khinh thường.

Ðược quảng bá trên truyền hình và truyền thanh, lời kêu gọi tham gia các cuộc biểu tình và tuần hành do cộng đồng thánh Egidio đưa ra, đã được các sinh viên nhiệt liệt hưởng ứng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page