Hội nghị về truyền giáo mới

tại Vatican

 

Hội nghị về truyền giáo mới tại Vatican.

Roma [Zenit 10/10/2011] - Một hội nghị về truyền giáo mới sẽ được tổ chức tại Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2011.

Theo dự trù, ngày thứ Bảy 15 tháng 10 năm 2011, tại đại thính đuờng Phaolo VI, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tiếp kiến các tham dự viên hội nghị.

Ngày hôm sau, chúa nhựt 16 tháng 10 năm 2011, ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại vương cung thánh đường thánh Phero.

Với chủ đề "những nhà truyền giáo mới vì công cuộc truyền giáo mới" và với phương châm được rút ra từ Sách công vụ các tông đồ "Lời Chúa phát triển và lan tràn", hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng tổ chức và diễn ra trong phòng họp của thượng hội đồng giám mục thế giới.

Sau bài diễn văn khai mạc của Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng, một số chuyên gia sẽ lần lượt trình bày nhiều khía cạnh khác nhau của công cuộc tái rao giảng Tin mừng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page