Ý nghĩa của Năm Ðức Tin

 

Ý nghĩa của Năm Ðức Tin.

Vatican [CNS 17/10/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ðức thánh cha Benedicto XVI đã loan báo một "Năm Ðức Tin" để giúp các tín hữu công giáo đón nhận ơn đức tin, đào sâu mối quan hệ với Thiên Chúa và củng cố quyết tâm chia sẻ đức tin với người khác.

Trong thánh lễ cử hành với các tham dự viên của Hội nghị về công cuộc tái rao giảng Tin Mừng hôm chúa nhựt 16 tháng 10 năm 2011, Ðức thánh cha nói rằng "Năm Ðức Tin" sẽ mang lại sức sống cho công cuộc truyền giáo của tòan thể Giáo hội hầu dẫn đưa con người thời đại ra khỏi sa mạc mà họ thường lạc vào để tiến tới nơi của sự sống là nơi mà họ sẽ sống thân tình với Chúa Kito, Ðấng mang lại sự sống sung mãn".

Ðức thánh cha cho biết Năm Ðức Tin sẽ được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, là năm kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II và bế mạc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013, nhằm Lễ Chúa Kito Vua.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha giải thích rằng "Năm Ðức Tin" sẽ là năm của ân sủng và của cam kết hoán cải trọn vẹn với Thiên Chúa, để củng cố niềm tin nơi Ngài và hân hoan tuyên xưng Ngài với con người thời đại".

Ðức thánh cha đã giải thích ý nghĩa của Năm Ðức Tin  một cách đầy đủ hơn trong tông thư" Porta Fidei" [Cánh cửa Ðức Tin] được cho công bố hôm thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011 để chính thức loan báo Năm này.

Trong tông thư, Ðức thánh cha viết rằng "đức tin lớn lên khi được sống như một cảm nghiệm yêu thương được đón nhận và khi được thông truyền như một cảm nghiệm ân sủng và niềm vui".

Theo Ðức thánh cha, Quyển Giáo lý của Giáo hội Công giáo, được công bố lần đầu tiên năm 1992, cần phải được xem như thủ bản giúp người công giáo tái khám phá những chân lý đức tin và đào sâu sự hiểu biết về giáo huấn của Giáo hội.

Ngài cho biết: bộ giáo lý đức tin sẽ cho công bố một tài liệu để giúp dân chúng sống năm nay" một cách hữu hiệu và thích đáng nhứt hầu phục vụ niềm tin và công cuộc rao giảng Tin Mừng".

Về phần mình, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nói với các ký giả rằng tài liệu của bộ giáo lýđức tin sẽ được cho công bố vào cuối năm nay. Ðây là một tài liệu có tính cách mục vụ hơn là giáo thuyết. Tài liệu sẽ cung cấp cho các đức giám mục và giáo dân những ý tưởng để thực thi lời kêu gọi đào sâu đức tin và cam kết truyền giáo mà Ðức thánh cha đã đưa ra.

Trong tông thư "Cánh cửa Ðức Tin", Ðức thánh cha nói rằng trọng tâm của Năm Ðức Tin sẽ là Chúa Giesu Kito, bởivì "trong Ngài mọi lo lắng và khát vọng của trái tim con người sẽ được thỏa mãn".

Ðức thánh cha viết rằng, ngoài việc học hỏi giáo lý và hiểu biết thêm về Kinh Tin Kính, Năm Ðức Tin cũng cần phải đi đôi với nhiều hành động bá cái hơn.

Theo Ðức thánh cha, đức tin giúp các tín hữu nhận ra gương mặt của Chúa Kito trong những người đang đau khổ và "chính tình yêu của Ngài thúc đẩy chúng ta trợ giúp Ngài mỗi khi Ngài trở thành tha nhân của chúng ta trong cuộc lữ hành dương thế".

Ðức thánh cha nói rằng người công giáo không được phép "lười biếng trong đức tin".

Ngài nói rằng "điều thế giới ngày nay cần đến một cách đặc biệt là chứng từ đáng tin cậy của những người đã được Lời Chúa soi dẫn và có thể mở rộng tâm trí của nhiều người khao khát Chúa và sự sống đích thực, tức sự sống không bao giờ cùng".

Ðức thánh cha loan báo Năm Ðức Tin tại Hội nghị về truyền giáo do Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng tổ chức. Ðã có hàng ngàn đại diện của 115 phong trào, tổ chức, các nhóm thánh linh, các chương trình canh tân giáo xứ và các nhóm nghiên cứu, tham dự Hội nghị.

Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin Mừng nói với các tham dự viên Hội nghị rằng sự hiện diện và hoạt động của họ là bằng chứng cho thấy" công cuộc tái rao giảng Tin mừng không phải là một điều mới mẽ được thêm vào cùng với Hội đồng, mà là một thực thể đang hoạt động trong Giáo hội".

Trong những ngày nhóm họp, các tham dự viên đã thảo luận về những phương cách để rao giảng Tin Mừng trong những lãnh vực như văn hóa, những người di dân, sự dấn thân chính trị của người công giáo, việc xử dụng các phương tiện truyền thông trong các gia đình, việc cử hành phụng vụ và họat động tích cực trong các giáo xứ...

Những phong trào đáng chú ý nhứt trong Hội nghị là Hiệp thông và hòa giải, Cộng đồng thánh Egidio, Nhóm truyền thông Brasil có tên là Cancao Nova, Con đường Tân Dự Tòng, Cộng động Emmanuel, Chương trình canh tân đặc sủng và canh tân giáo xứ Ý.

Ðức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, Hoa kỳ nói với các tham dự viên rằng giáo lý là điều thiết yếu cho bất cứ chương trình tái rao giảng Tin mừng nào. Theo ngài, chỉ khi nào nắm vững giáo lý, ta mới có thể có đủ tin tưởng để trình bày đức tin và mời gọi người khác cảm nghiệm đức tin.

Về phần mình, ông Marco Bersanelli, một nhà vật lý thiên văn, chia sẻ rằng kinh nghiệm "ngạc nhiên và thán phục" của mình khi đứng trước vũ trụ là một bài học tố giác sự sai lầm cho rằng các nhà khoa học không thể là tín hữu kito trung thành và là những nhà rao giảng Tin mừng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page