Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pakistan

sẽ có mặt trong ngày gặp gỡ liên tôn

tại Assisi

 

Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Pakistan sẽ có mặt trong ngày gặp gỡ liên tôn tại Assisi.

Lahore, Pakistan [Asianews 17/10/2011] - Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo "Ularna Mashaikh" sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Ðược biết: Giáo sĩ Allama Zubair Abid, chủ tịch Hội đồng Hồi giáo "Ularna Mashaikh" sẽ tham gia cuộc gặp gỡ với chủ đề "những người hành huơng của sự thật, những người hành hương của hòa bình" nhằm đánh dấu 25 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình được chân phước Gioan Phaolo II tổ chức hồi năm 1986.

Mặc dù còn trẻ, giáo sĩ Abid được xem như một chuyên gia về luật hồi giáo. Trong cuộc gặp gỡ sắp tới, ông Abid sẽ là một trong 10 nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới được mời đọc một sứ điệp. Giáo sĩ Abid sẽ đọc sứ điệp bằng tiếng Á rập.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha James Channan, giám đốc Ủy ban công lý và hòa bình của giáo phận Lahore, cho biết giáo sĩ Abid rất phấn khởi về cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi sắp tới,

Mới đây cha Channan đã gặp gỡ với giáo sĩ Abid và thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc hành hương hòa bình tại Assisi. Ðây là hội nghị quốc tế đầu tiên mà ông tham dự. Ông đã tham dự một số cuộc gặp gỡ về đối thoại liên tôn do Hội đồng Giám mục Pakistan tổ chức. Ông cũng đã mời một số nhà lãnh đạo kito tham dự các cuộc gặp gỡ trong đền thờ của ông.

Cha Channan cho biết trong cuộc gặp với ông Abid, ngài đã không đá động đến luật chống phạm thượng, vốn là luật đang gây nhiều tranh cãi tại Pakistan.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page