Các Ðức giám mục Canada

quan ngại về số phận

các tín hữu kito Copte tại Ai cập

 

Các Ðức giám mục Canada quan ngại về số phận các tín hữu kito Copte tại Ai cập.

Canada [Zenit 17/10/2011] - Các Ðức giám mục Canada quan ngại về số phận các tín hữu kito Copte tại Ai cập.

Trong một lá thư gởi cho đại sứ Ai cập tại Canada, Ðức cha Brendan O'Brien, chủ tịch Ủy ban nhân quyền thuộc Hội đồng Giám mục Canada đã bày tỏ quan ngại về hoàn cảnh hiện nay của các tín hữu kito Copte tại nước này.

Tiếp theo những cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu kito copte hồi tuần trước, Hội đồng Giám mục Canada yêu cầu chính phủ Ai cập "phải có những biện pháp cần thiết để bảo đảm cho cộng đồng Copte tự do tôn giáo, quyền được sống trong hòa bình và an ninh, cũng như chấm dứt mọi hình thức kỳ thị chống lại họ".

Nhân danh Hội đồng Giám mục Canada, Ðức cha O'Brien viết rằng "ngoài các cuộc tấn công nói trên, còn có những hành vi bách hại và bất khoan nhượng của các nhóm hồi giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu kito Ai cập", như Ðức hồng y Antonios Naguib, Thượng phụ Công giáo Alexandria đã nhắc đến.

Nhắc lại những yêu cầu được Ủy ban hổn hợp đối thoại của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn và Ủy ban thường trực Al Azhar về đối thoại giữa các tôn giáo độc thần đưa ra hồi năm 2010, Ðức cha chủ tịch Ủy ban nhân quyền của Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi chính quyền Ai cập hãy "cổ võ thực thi những lời kêu gọi đối thoại và tôn trọng hổ tương mà các nhà lãnh đạo kito và hồi giáo đã đưa ra để xây dựng một xứ sở trong hòa bình và hài hòa".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page