Ðức thánh cha gởi thơ cho

tổng giám đốc Lương nông Thế Giới

 

Ðức thánh cha gởi thơ cho tổng giám đốc Lương nông Thế Giới.

Roma [Zenit 17/10/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi Liên hiệp quốc nên có những biện pháp cụ thể để chống lại nạn đói một cách hữu hiệu.

Ðức thánh cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một sứ điệp gởi cho ông Jacques Diouf, tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Thế Giới của Liên hiệp quốc, nhân Ngày Lương Thực Thế Giới lần thứ 30 được cử hành hôm 16 tháng 10 năm 2011.

Lá thư bằng tiếng Tây ban nha của Ðức thánh cha đã được Ðức cha Luigi Travaglino, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại trụ sở của Tổ chức Lương Nông, tuyên đọc sáng thứ Hai 17 tháng 10 năm 2011.

Trong sứ điệp gởi cho ông Diouf, Ðức thánh cha đặc biệt nhắc đến thảm trạng đói khát tại vùng Sừng Phi Châu và hố ngăn cách giữa những người thiếu ăn và những người đang thừa mứa của cải. Trọng tâm của sứ điệp là lời kêu gọi tỏ tình nhân đạo, liên đới và công lý.

Ðức thánh cha đòi hỏi hai điều. Trước hết, các dân tộc đang chết đói và trốn khỏi những vùng hạn hán, cần phải có được lương thực cần thiết ngay bây giờ chứ không phải ngày mai. Ðức thánh cha khẳng định: "Thoát khỏi ách của đói khát là biểu hiện đầu tiên và cụ thể của quyền được sống".

Ðiều thứ hai mà Ðức cha lên tiếng đòi hỏi trong lá thư gởi cho ông tổng giám đốc Luơng Nông Thế Giới là: họat động của cộng đồng thế giới không chỉ giản lược vào việc cứu trợ khẩn cấp. Theo ngài, cần phải đầu tư vào lãnh vực nông nghêp đầy đủ và bảo đảm sự ổn định trong sản xuất và thị trường.

Ðức thành cha tố giác nạn đầu cơ tích trử: trong khi nhiều người đang đói khát thì tại một số quốc gia, người ta lại phá hủy lương thực để giữ giá.

Ngài kêu gọi mọi ngừơi hãy sống có trách nhiệm và thay đổi nếp sống. Ðức thánh cha viết rằng cần phải có một thái độ nội tâm có trách nhiệm, sống tiết kiệm và quan tâm đến các thế hệ tương lai.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page