Á rập Saudi khánh thành

một trung tâm liên tôn tại Vienna, Áo quốc

 

Á rập Saudi khánh thành một trung tâm liên tôn tại Vienna, Áo quốc.

Roma [Zenit 17/10/2011] - Tòa thánh nhìn nhận thiện chí của Á rập Saudi trong cuộc đối thoại liên tôn.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn giải thích về mục đích của một Trung Tâm đối thoại liên tôn mà Á rập Saudi vừa cho khánh thành tại thủ đô Vienna của Áo quốc hôm 13 tháng 10 năm 2011.

Ðức hồng y Tauran nhắc lại rằng ý tưởng thành lập một trung tâm như thế đã phát sinh từ cuộc gặp gỡ của quốc vương Á rập Saudi với Tòa thánh dạo tháng 11 năm 2007. Thật vậy, quốc vương Á rập Saudi đã muốn thành lập một trung tâm dành cho những cuộc gặp gỡ liên tôn ở cấp quốc gia. Ba nước đã ký tên vào dự án này là Á rập Saudi, Tây ban nha và Áo quốc. Tòa thánh cũng được mời gọi tham gia vào dự án. Nhưng Ðức hồng y cho biết: vì đối với người hồi giáo, không có khác biệt giữa chính trị và tôn giáo, cho nên Tòa thánh chỉ muốn đóng vai trò quan sát viên.

Ðược hỏi về sự tương phản giữa một bên là thiện chí muốn có đối thoại liên tôn và một bên là lập trường bất khoan nhượng của Á rập Saudi đối với các tín đồ không phải là hồi giáo tại nước này, Ðức hồng y Tauran nói rằng Trung Tâm đối thoại liên tôn mà nước này cho thành lập tại Áo có thể được xem như một bước tích cực trong cuộc đối thoại liên tôn. Theo vị Hồng y người Pháp này, mục đích của Trung tâm là để cổ võ sự tôn trọng và tin tưởng hổ tương và khuyến khích các tôn giáo phục vụ xã hội. Theo ngài, đây là một điểm quan trọng: các tôn giáo không chỉ đối thoại với nhau, mà còn nhận ra những giá trị chung để phục vụ xã hội.

Giải thích về vai trò của Áo quốc và Tây ban nha trong việc thiết lập trung tâm đối thoại liên tôn này, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói rằng sở dĩ Áo quốc được chọn làm nơi để thiết lập trung tâm là bởi vì nước này là ngã ba giao lưu của Âu châu. Nước này luôn tích cực trong các sinh hoạt đại kết.

Riêng Tây ban nha vốn có một gia sản đặc biệt. Ngoài ra, quốc vương Á rập Saudi và quốc vương Tây ban nha là hai người khá liên kết với nhau.

Ngoài ra cũng nên nhớ rằng sau khi viếng thăm Ðức thánh cha, quốc vương Abdallah của Á rập Saudi đã tổ chức một Hội nghị tại thủ đô Madrid của Tây ban nha dạo tháng 7 năm 2008. Tòa thánh, mà Ðức hồng y Tauran đại diện, đã tham dự Hội nghị này.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page