Ðại diện Tông tòa Tripoli bày tỏ

hy vọng về tương lai của Libya

 

Ðại diện Tông tòa Tripoli bày tỏ hy vọng về tương lai của Libya.

Venizia, Ý [Zenit 17/10/2011] - Ðức cha Ðại diện Tông tòa Tripoli bày tỏ hy vọng về tương lai của Libya.

Trong một cuộc trao đổi với Sáng hội "Oasis" [ốc đảo] có trụ sở tại Venezia, Bắc Ý, Ðức cha Giovanni Martinelli, Ðại diện Tông tòa Tripoli nói rằng ngài "hy vọng chắc chắn" rằng Libya sẽ đi vào một con đường mới để có thể canh tân từ bên trong.

Trở về Tripoli sau một thời gian nghỉ ngơi, ngài cho biết tình hình Libya đã thay đổi thực sự. Trước đây, người dân Libya như sống trong ác mộng; bầu khí căng thẳng đến độ không có quyền tự do ngôn luận. Nay dân chúng đã có thể nói lên điều họ nghĩ. Họ không còn sợ hãi nữa.

Ðức cha Martinelli nhìn nhận rằng con đường phía trước không ngắn và cũng chẳng đơn giản. Tuy nhiên ngài nói rằng đây là một khởi đầu tốt cho thấy Libya đã được giải thoát khỏi một gánh nặng nề, cho dẫu bạo động đã làm sống lại những mối chia rẽ cũ và tạo ra những chia rẽ mới.

Theo Ðức cha Ðại diện Tông tòa Tripoli, "Libya có một bộ mặt đặc biệt: đây là nơi giao lưu của các truyền thống khác nhau từ Á rập, hồi giáo, Bedouin đến Tây phương".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page