Công cuộc rao giảng Tin mừng

cần có một ngôn ngữ mới

 

Công cuộc rao giảng Tin mừng cần có một ngôn ngữ mới.

Roma [Zenit 11/10/2011] - Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nói rằng công cuộc rao giảng Tin mừng cần phải tìm ra một ngôn ngữ mới.

Vài ngày trước Ðại hội về rao giảng Tin mừng sẽ đựoc tổ chức tại Vatican trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2011, Ðức cha Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng kêu gọi phải tìm kiếm một ngôn ngữ mới và những cách sống mới cho công cuộc rao giảng Tin mừng.

Theo dự trù, sẽ có hàng ngàn người tham dự đại hội với chủ để "những nhà truyền giáo mới cho công cuộc rao giảng Tin mừng mới".

Ðức cha Fisichella giải thích rằng "rao giảng Tin mừng là sứ mệnh của Giáo hội từ 2 ngàn năm nay. Nhưng Giáo hội cần phải tìm kiếm một ngôn ngữ mới và những cách sống mới cho sứ mệnh này".

Nhân tháng 10 là tháng truyền giáo, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về tái rao giảng Tin mừng nhấn mạnh đến câu phương châm của cuộc gặp gỡ là "Lời Chúa phát triển và lan tràn".

Ngoài ra, ngài cũng nói đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ đối với thượng hội đồng giám mục về tái rao giảng Tin mừng sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page