Nhà Sách và Xuất Bản Vatican

tham dự "Hội chợ sách"

tại thành phố Franfurt, Ðức quốc

 

Nhà Sách và Xuất Bản Vatican tham dự "Hội chợ sách" được tổ chức tại thành phố Franfurt, Ðức quốc, từ ngày 12 đến 16 tháng 10 vừa qua.

Roma (Apic 07/10/2011) - Ðược biết, đây là Hội Chợ Sách Franfurt lần thứ 63, và Nhà Sách và Xuất Bản Vatican đã tham gia với một gian hàng rộng 80 thước vuông, để triển lãm khoảng 500 đầu sách.

Ðặc biệt cho lần Hội Chợ Sách Năm nay, Nhà Sách và Xuất Bản Vatican sẽ tập trung nhiều vào những đầu sách trình bày giáo huấn của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, mà cuốn mới nhất vừa được phát hành có tựa đề là: "Sức Mạnh của Những Dấu Chỉ" (Il potere dei segni) do tác giả Leonardo Sapienza, sưu tầm tất cả những giáo huấn của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI về Chức Linh mục, để mừng 60 năm thụ phong linh mục của ngài.

Ngoài ra, gian hàng Vatican tại Hội Chợ Sách Franfurt cũng đã dành một khoảng rộng trưng bày những đầu sách của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, hoặc những sách có liên quan đến ngài.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page