Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI

tiếp kiến Tổng thống Cộng hoà Mông Cổ

 

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI tiếp kiến Tổng thống Cộng hoà Mông Cổ.

Roma (Apic 09/10/2011) - Trong một bản tin của Ðài Phát Thanh Vatican phát đi hồi đầu tháng 10 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI tiếp kiến ông Tsakhiagiin Elbeddorj, 48 tuổi, Tổng Thống Cộng Hoà Mông Cổ, vào ngày 17 tháng 10 năm 2011. Ông Tsakhiagiin Elbeddorj được bầu chọn làm tổng thống Mông Cổ từ năm 2009.

Nằm giữa Trung Quốc và Liên Bang Nga, Cộng Hoà Mông Cổ là quốc gia có tỉ lệ dân số thưa nhất, đồng thời có tổng số người công giáo ít nhất thế giới. Giáo Hội Công giáo tại Mông Cổ chỉ có khoảng 600 tín hữu mà thôi. Tuy nhiên, theo nhận định của Vatican, thì đây là quốc gia gương mẫu trên bình diện tự do tôn giáo. Sau thời gian bị đàn áp khắt khe dưới thời cộng sản cai trị, các tôn giáo nay đang được tự do phát triển và được hiến pháp bảo vệ.

Ðược độc lập khỏi Trung Quốc vào năm 1911, và trong tương quan thân thiện với Liên Xô lúc đó, Cộng Hoà Mông Cổ đã quyết định nhận Hiến Pháp Dân Chủ cho riêng mình vào năm 1992, kết quả của một tiến trình đổi mới dài lâu, được gọi là Mongolstroika.

Tháng Tư năm 1992, Toà Thánh Vatican đã thiết lập ngoại giao với nước Mông Cổ, mà thủ đô là Oulan Bator. Còn nhớ hồi tháng 06 năm 2000, Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã tiếp kiến Tổng Thống Mông Cổ tại Vatican, khi đó là ông Natsagiin Bagabandi.

Với dân số khoảng 2 triệu 700 ngàn, Mông Cổ là quốc gia có 60% dân số theo Phật Giáo, tiếp đến là Hồi Giáo chiếm 9% dân số. Một phần ba dân số sinh sống tại thủ đô Oulan Bator, và 30% dân số sống đời du mục hoặc bán du mục. Như vừa nói trên, tỉ lệ dân số tại Mongolia là thưa nhất trên thế giới, dưới mức 2 người dân trong 1 cây số vuông.

Giáo Hội Công Giáo tại Mông Cổ hiện chưa được tổ chức thành giáo phận, mà chỉ là một phủ doãn tông toà, dưới quyền Ðức Cha Wenceslao Padilla, người Philippines, được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Toà từ năm 2002.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page