Công bố

Tông thư Tự Sắc của Ðức Thánh Cha

về năm Ðức Tin

 

Công bố Tông thư Tự Sắc của Ðức Thánh Cha về năm Ðức Tin.

Vatican (Vat. 17/10/2011) - Hôm 17 tháng 10 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã cho công bố tông thư tự sắc ấn định và cử hành Năm Ðức Tin bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày 24 tháng 11 năm 2013.

Tông thư tên là "Porta Fidei" (Cánh Cửa Ðức Tin), gồm có 15 đoạn và mang chữ ký của Ðức Thánh Cha ngày 11 tháng 10 năm 2011, trong đó ngài trình bày lý do, mục đích và đường hướng cử hành Năm Ðức Tin.

Ngày bắt đầu Năm Ðức Tin là kỷ niệm đúng 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican 2. Năm này nhắm giúp các tín hữu "tái khám phá hành trình đức tin để ngày càng làm nổi bật niềm vui và lòng hăng say phấn khởi được đổi mới nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu". Năm Ðức Tin càng là điều cần thiết đứng trước tình trạng "ngày nay, trong phần lớn các lãnh vực xã hội, đức tin không còn được chấp nhận nữa, vì có cuộc khủng hoảng đức tin sâu xa nơi nhiều tín hữu".

Năm Ðức Tin cũng như Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2012 về đề tài "Tái truyền giảng Tin Mừng để thông truyền đức tin Kitô" sẽ là một dịp thích hợp để dẫn đưa toàn thể cộng đoàn Giáo Hội tiến vào một thời điểm để đặc biệt suy tư và tái khám phá đức tin.

Trong ý hướng trên đây, Ðức Thánh Cha đề cao và cổ võ việc đọc lại và giải thích đúng đắn các văn kiện Công đồng chung Vatican 2, học hỏi sâu rộng về Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, vốn là một trong những thành quả quan trọng nhất của Công Ðồng. Ðức Thánh Cha mời gọi các Giám Mục trên toàn thế giới "hãy hiệp với Người Kế Vị Thánh Phêrô, trong thời điểm ân phúc thiêng liêng mà Chúa ban cho chúng ta, để tưởng niệm hồng ân đức tin quí giá. Chúng ta hãy cử hành Năm Ðức Tin này một cách xứng đáng và phong phú. Cần gia tăng suy tư về đức tin để giúp tất cả các tín hữu của Chúa Kitô ý thức hơn và củng cố lòng gắn bó với Tin Mừng, nhất là trong lúc có những thay đổi sâu xa mà nhân loại đang trải qua như hiện nay".

Ðức Thánh Cha cho biết đã yêu cầu Bộ giáo lý đức tin, hiệp với các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh, soạn một văn kiện giúp các tín hữu sống Năm Ðức Tin.

Sau cùng, Ðức Thánh Cha không quên cổ võ việc thực thi bác ái trong năm Ðức Tin, vì đức tin và đức mến gắn liền với nhau.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page