Hội nghị về mục vụ và truyền giáo

của Giáo hội công khai tại Trung Quốc

 

Hội nghị về mục vụ và truyền giáo của Giáo hội công khai tại Trung Quốc.

Trung Quốc [Ucanews 12/10/2011] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tại một hội nghị về mục vụ và truyền giáo của Giáo hội công khai tại Trung quốc, chính quyền cộng sản nước này đã chứng tỏ muốn kiểm soát luôn cả những suy tư thần học và mục vụ của Giáo hội.

Ý muốn trên đây của chính quyền cộng sản Trung Quốc đã được thể hiện qua sự hiện diện của một viên chức cấp cao của chính phủ trong Hội nghị.

Ðược biết hội nghị đã diễn ra dạo cuối tháng 9 năm 2011 tại Ningde, tỉnh Fujian và do Ủy ban mục vụ và truyền giáo đứng ra tổ chức với sự bảo trợ của Hội công giáo ái quốc Trung quốc và Hội đồng giám mục Trung quốc. Cả hai cơ quan này đều không được Tòa thánh công nhận vì, như Ðức thánh cha Benedicto XVI đã khẳng định trong lá thư gởi cho người công giáo Trung quốc hồi năm 2007, sự hiện hữu và đường lối của họ không phù hợp với giáo lý công giáo.

Ủy ban mục vụ và truyền giáo là một trong những tổ chức mới được thành hình trong Ðại hội đại biểu công giáo hồi tháng 12 năm 2010. Ðại hội này dĩ nhiên cũng do Hội công giáo ái quốc Trung quốc đứng ra tổ chức.

Theo một bản báo cáo được quảng bá trên trang mạng chính thức của Hội công giáo ái quốc Trung quốc và Hội đồng giám mục Trung quốc, đã có 10 giám mục, 13 linh mục, một nữ tu và 8 giáo dân tham dự hội nghị.

Nhân vật cấp cao của chính quyền cộng sản Trung quốc được mời đến tham dự và phát biểu trong Hội nghị là ông Zhu Weiqun, thứ trưởng, thuộc Bộ Phát triển Mặt Trận thống nhứt.

Trong bài phát biểu, ông Zhu không ngừng lập lại rằng nhiệm vụ chính yếu của Giáo hội là phải gắn bó với Tổ quốc. Ông nói thêm rằng thần học công giáo phải được suy tư trong bối cảnh Trung quốc và các tín hữu công giáo phải được hướng dẫn "để đi theo một con đường phù hợp với xã hội chủ nghĩa Trung Quốc".

Ngoài ra, ông Zhu cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Trung quốc không nên tỏ ra lập lững, mà phải kiên định với nguyên tắc "một Giáo hội độc lập", nghĩa là tách lìa khỏi Tòa thánh.

Trong hội nghị, các tham dự viên đã đồng ý sẽ cho công bố một lá thư mục vụ và xử dụng phương tiện truyền thông trên mạng để nâng cao ý thức truyền giáo trong các cộng đồng tín hữu.

Cha Joseph Yang Yu, phát ngôn viên của Hội đồng giám mục và Hội công giáo ái quốc Trung quốc, nói rằng ông hy vọng sứ điệp sẽ được hoàn tất nội trong tháng 10 năm 2011.

Ðức cha Vincent Zhan Silu, giám mục Mindong, chủ tịch của Ủy ban mục vụ và truyền giáo, cho biết "sứ điệp sẽ được đáp ứng trên toàn quốc và cho thế giới thấy rằng Giáo hội Trung quốc chia sẻ trách nhiệm trong công cuộc truyền giáo của Giáo hội hoàn vũ."

Trong số 10 vị giám mục tham dự Hội nghị, không có một vị nào được tòa thánh nhìn nhận, kể cả đức cha Zhan, chủ tịch Ủy ban và đức cha Joseph Ma Yinglin, chủ tịch hội đồng giám mục Trung Quốc.

Một tham dự viên, xin được dấu tên, đã nói với hãng thông tấn Ucanews rằng ông không cảm thấy thoải mái vì sự hiện diện của ông Zhu và nhiều viên chức chính phủ khác, bởi vì hội nghị lẽ ra chỉ nên là một cuộc trao đổi kinh nghiệm và thảo luận giữa những người của Giáo hội.

Tuy nhiên, tham dự viên này cũng nhìn nhận rằng Hội nghị sẽ không có kết quả cụ thể. Bởi lẽ Hội đồng giám mục và Hội công giáo ái quốc Trung Quốc chỉ có một ảnh hưởng giới hạn đối với các Giáo hội địa phương. Nhiều nơi vẫn quyết liệt chống lại hai tổ chức này.

Theo ý kiến của tham dự viên này, với sự hiện diện của ông Zhu tại Hội nghị, chính phủ Trung quốc muốn cho thấy họ quan tâm đến hội nghị và muốn ủng hộ giám mục Zhan tại Ningde.

Tỉnh Fujian là một cứ địa của Giáo hội thầm lặng: có đến 90 phần trăm người công giáo trong giáo phận Mindong vẫn còn thuộc về Giáo hội thầm lặng.

Một linh mục chuyên viết Blog ký tên là "Shanren" (Thiện Nhân) cho rằng phát biểu của ông Zhu tại Hội nghị mục vụ và truyền giáo cho thấy chính quyền cộng sản Bắc Kinh vẫn còn muốn kiểm soát Giáo hội, mặc dù lúc nào cũng rêu rao chính sách tách biệt giữa tôn giáo và chính trị.

Trên trang mạng riêng, linh mục này viết rằng "thật là một sỉ nhục lớn cho Giáo hội tại Trung Quốc khi nói rằng mình không yêu nước và cần có một hội ái quốc để hướng dẫn mình yêu nước".

Theo linh mục này, Giáo hội Trung quốc không những phải làm chứng cho sự thật mà còn phải tránh cổ võ những công tác mục vụ và truyền giáo mang hình thức những khẩu hiệu tuyên truyền chính trị.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page