Việc nhìn nhận

hôn phối đồng tính tại Hoa kỳ

tạo ra nhiều quan ngại về tự do tôn giáo

 

Việc nhìn nhận hôn phối đồng tính tại Hoa kỳ tạo ra nhiều quan ngại về tự do tôn giáo.

Washington [CNS 13/10/2011] - Các chuyên gia luật pháp của Giáo hội tại Hoa kỳ lo ngại rằng việc nhìn nhận hôn phối đồng tính sẽ gây phương hại cho tự do tôn giáo.

Theo các chuyên gia này, chiến dịch tranh đấu cho người đồng tính được kết hôn và xem đây như một quyền dân sự sẽ khiến cho các tổ chức công giáo và các tôn giáo khác bị kết án là bất khoan nhượng và kỳ thị.

Cũng theo các chuyên gia luật pháp này, rồi đây các tổ chức Giáo hội và cá nhân chống lại hôn phối đồng tính sẽ gặp khó khăn trong việc thuê phòng hội hay nhận sự tài trợ của chính phủ cho các dịch vụ xã hội.

Mới đây, giáo phận Peoria, bang Illinois, đã từ chối không nhận tài trợ của chính phủ cho các dịch vụ xã hội, vì ngày càng có những xung đột giữa luật tiểu bang và giáo huấn của Giáo hội về các quan hệ đồng tính.

Giáo phận Rockford cũng cho ngưng các dịch vụ nhận con nuôi và cha mẹ bảo dưỡng được chính phủ tài trợ kể từ khi luật hôn phối mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011.

Các tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo trong hai giáo phận Joliet và Springfield và các dịch vụ xã hội công giáo ở Belleville, bang Illinois cũng gặp nhiều khó khăn về pháp lý với bang này.

Năm 2006, các tổ chức bác ái công giáo tại thành phố San Francisco và Boston đã cho ngưng các dịch vụ nhận con nuôi sau khi luật tại hai thành phố này đòi phải đối xử với các bậc phụ huynh và các cặp đồng tính như nhau.

Tại bang New York là nơi vừa mới thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính, Giáo hội phải không ngừng đối phó với những đe dọa về tự do tôn giáo.

Ông Anthony Picarello, cố vấn của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, nói rằng "vấn đề chính hiện nay là: việc định nghĩa lại hôn phối đang tạo ra nhiều thứ quyền, chứ không phải chỉ một quyền. Sự thay đổi trong định nghĩa về hôn phối tạo ra nhiều thay đổi trong hệ thống pháp lý".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page