Những kiểm nghiệm an toàn cuối cùng

về chuyến xe lửa từ Vatican đến Assisi

 

Những kiểm nghiệm an toàn cuối cùng về chuyến xe lửa từ Vatican đến Assisi.

Roma [Zenit 13/10/2011] - Ðức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ đi xe lửa từ Vatican đến Assisi để chủ tọa Ngày Gặp Gỡ Liên Tôn được tổ chức tại đây vào ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Tòa thánh đã cho làm những kiểm nghiệm cuối cùng để bảo đảm an toàn cho chuyến đi bằng xe lửa này.

Cuộc gặp gỡ liên tôn vào ngày 27 tháng 10 năm 2011 là ngày kỷ niệm đúng 25 năm ngày Cầu nguyện liên tôn đầu tiên được chân phước Gioan Phaolo II tổ chức.

Các phái đoàn của nhiều tôn giáo khác nhau trên khắp thế giới được mời gọi sống ngày gặp gỡ, suy tư và đối thoại này để cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới. Tất cả các phái đoàn đều sẽ đến Assisi trên cùng một chuyến xe lửa với Ðức Thánh Cha.

Chiếc xe lửa có tên là "ETR", tức Xe lửa tốc hành 600, gồm 7 toa với hai hạng nhứt và nhì. Ðức Thánh Cha sẽ ngồi trên toa thứ nhì sau đầu máy: đây là toa hạng nhứt của chuyến xe.

Vì Tòa thánh không có hệ thống điện dành cho xe lửa, cho nên chiếc xe lửa đặc biệt này sẽ được kéo bằng một đầu máy chạy bằng dầu Diesel cho đến trạm Thánh Phero để từ đó sẽ được kéo bằng hệ thống điện toàn quốc của Ý.

Nhà ga Vatican vốn ít được xử dụng. Năm 1962, đức Gioan 23 đã đi hành hương Assisi trên chiếc xe lửa này. Năm 2002, đức Gioan Phaolo II cũng xử dụng chiếc xe lửa này để đi Assisi chủ tọa cuộc gặp gỡ liên tôn lần thứ ba tại Assisi.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page