Tòa thánh kêu gọi

nên có những chiến thuật mới

cho vấn đề người tỵ nạn

 

Tòa thánh kêu gọi nên có những chiến thuật mới cho vấn đề người tỵ nạn.

Geneve, Thụy sĩ [Zenit 13/10/2011] - Tòa thánh kêu gọi nên có những chiến thuật mới cho vấn đề người tỵ nạn.

Trong bài phát biểu tại Geneve hôm 4 tháng 10 năm 2011, trong khóa họp thứ 62 của Ủy ban điều hành Cao Ủy tỵ nạn Liên hiệp quốc, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức chuyên biệt của Liên hiệp quốc ở Geneve, đã cầu mong có được những chiến thuật và chính sách mới để bênh vực nguời tỵ nạn.

Trong bài phát biểu, Ðức cha Tomasi tố giác những điều kiện tiếp nhận một số người tỵ nạn. Ðức cha cũng nói đến vấn đề tiếp nhận các trẻ em vị thành niên trong các trại tỵ nạn.

Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve nhắc lại Công Ước về người tỵ nạn có hiệu lực kể từ năm 1951. Theo Ðức cha Tomasi, mục đích của công ước là "bảo đảm cho người tỵ nạn đựơc hưởng những quyền và tự do cơ bản nhứt của mình". Ngài lấy làm tiếc là "tại nhìêu vùng trên thế giới, hàng triệu người tỵ nạn vẫn chưa hưởng được những quyền này."

Vị Ðại diện của Tòa thánh cũng mạnh mẽ tố giác những điều điệu tiếp nhận người tỵ nạn mà ngài so sánh với hệ thống nhà tù. Ngài giải thích: "Những người tỵ nạn muốn được bảo vệ hay tìm cách để sống còn lại bị giam giữ và theo dõi như thể họ là tù nhân hình sự. Ngay cả trẻ em cũng phải chịu cùng một số phận".

Theo Ðức cha Tomasi, tình trạng bị giam giữ như tù nhân này tạo ra sự suy trầm tâm lý, bất an, mất ăn mất ngủ nơi người tỵ nạn. Ngài đặc biệt kêu gọi quan tâm đến số phận của những trẻ em sống một mình trong các trại tỵ nạn. Cần phải đối xử với các em như những trẻ em.

Do đó, Ðức cha quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Geneve kêu gọi Liên hiệp quốc hãy đề ra những chiến thuật và những chính sách mới trong việc tiếp nhận nguời tỵ nạn.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page