Tân tổng thư ký

Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh

trong vùng Á rập

 

Tân tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh trong vùng Á rập.

Roma [Zenit 13/10/2011] - Hội nghị các Ðức giám mục thuộc nghi lễ Latinh trong vùng Á rập đã bầu Tổng thư ký mới.

Hôm thứ Năm 13 tháng 10 năm 2011, trong hội nghị diễn ra tại Roma, các thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Latinh trong vùng Á rập đã bầu cha Pietro Felet làm Tổng thư ký của hội đồng.

Cha Felet được bầu lên để thay thế Ðức cha Camillo Ballin, Ðại diện Tông tòa tại miền Bắc Á rập. Cha Felet cũng là tổng thư ký của Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh địa.

Trang mạng của tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem cho biết: cha Pietro Felet, người Ý, đã thụ phong linh mục tại Gierusalem năm 1970 và gia nhập dòng Thánh Tâm Betharran.

Từ năm 1981 đến năm 1984, cha Felet làm quản nhiệm giáo xứ Á rập gồm các tín hữu thuộc nghi lễ Latinh, Syri, Calde, Armeni tại Kuweit và cộng đồng pháp thoại tại đây.

Từ năm 1992 đến năm 2007, cha Felet giữ chức tùy viên địa phương của phái bộ Tòa thánh đặc trách về các vấn đề xã hội và làm giám đốc văn phòng liên đới của các trường học và tổ chức công giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page