Ðức Thánh Cha kêu gọi

bênh vực gia đình trong kinh tế và lao động

 

Ðức Thánh Cha kêu gọi bênh vực gia đình trong kinh tế và lao động.

Vatican (SD 15-10-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 kêu gọi kiến tạo một tổng hợp hòa hợp mới mẻ giữa gia đình và lao động để ra khỏi tình trạng khủng hoảng trong xã hội hiện nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 15 tháng 10 năm 2011 dành cho 300 tham dự viên cuộc Hội thảo do Quỹ mang tên "Thông điệp Centesimus Annus, Năm thứ 100, - Hỗ trợ Ðức Giáo Hoàng" tổ chức, về chủ đề chủ đề "tương quan giữa gia đình và xí nghiệp". Hiện diện tại cuộc hội thảo cũng có một số giám mục và nhiều chuyên gia.

Ðức Thánh Cha nhắc đến sự kiện năm nay kỷ niệm 20 năm ban hành Thông điệp xã hội "Năm Thứ 100" và 30 năm công bố Tông huấn "Familiaris consortio" về gia đình do Ðức Chân phước Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng. Ngài đề cao tầm quan trọng của gia đình và nhấn mạnh rằng "cả nền kinh tế với những luật lệ riêng, cũng phải luôn quan tâm và bảo vệ gia đình là tế bào đầu tiên của xã hội; chính từ "economia, kinh tế" trong nguyên ngữ, cũng nhắc đến tầm quan trọng của gia đình: đó là oikia và nomos, nghĩa là "luật về nhà".

Ðức Thánh Cha nhắc lại điều Tông huấn về Gia đình đã dạy, theo đó định chế gia đình có 4 nghĩa vụ là: hình thành một cộng đoàn con người; phục vụ sự sống; tham gia xã hội và tham gia Giáo Hội". Căn bản cho các nghĩa vụ đó là tình yêu, và tình yêu hay đức bác ái cũng phải là căn bản hướng dẫn trong thế giới lao động, kinh tế và xí nghiệp, theo tiêu chuẩn nhưng không, liên đới và trách nhiệm đối với nhau. Gia đình cũng có một vai trò quan trọng trong việc truyền giảng Tin Mừng: gia đình không phải chỉ là đối tượng của các hoạt động mục vụ nhưng còn là người giữ vai chính trong các hoạt động này nữa".

Sau cùng đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay trong nền kinh tế và trong xã hội, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng: "Giáo Hội không có nghĩa vụ xác định những con đường để đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng các tín hữu Kitô có nghĩa vụ tố giác những sự ác, làm chứng tá và giữ cho các giá trị được luôn sinh động, những giá trị làm nền tảng cho phẩm giá con người, thăng tiến những hình thức liên đới, tạo điều kiện thuận lợi cho công ích, để nhân loại ngày càng trở thành gia đình của Thiên Chúa". (SD 145-10-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page