Ðức Thánh cha sẽ triệu tập

công nghị hồng y

vào đầu tháng 11 năm 2011

 

Giới theo dõi những sinh hoạt của Toà Thánh cho biết: Ðức Thánh cha sẽ triệu tập công nghị hồng y vào đầu tháng 11 năm 2011.

Roma (Apic 28-09-2011) - Ðược biết, hiện tại, Hồng y Ðoàn chỉ còn 112 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là những vị còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng khi cần; nhiều toà Tổng Giám Mục trên thế giới thông thường do một vị hồng y đứng đầu, nhưng hiện nay nhiều nơi vẫn còn trống chức vị hồng y này.

Từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma vào năm 2005, qua hai lần triệu tập công nghị hồng y, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã chọn phong tước vị Hồng y cho 62 vị.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page