ÐTGM Ngoại trưởng Toà Thánh

bày tỏ lo ngại trước hiện tượng

những người kitô tại Âu Châu

đang bị loại ra bên lề xã hội

 

Ðức Tổng Giám Mục Ngoại trưởng Toà Thánh bày tỏ lo ngại trước hiện tượng những người kitô tại Âu Châu đang bị loại ra bên lề xã hội.

Roma (Apic 13-09-2011) - Phát biểu trong cuộc họp tại Roma của Ủy ban về an ninh và hợp tác âu châu, trung tuần tháng 09 năm 2011, về chủ đề: việc đề phòng những tội ác chống lại người kitô, Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Bộ Trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã bày tỏ lo ngại trước "những bằng chứng hiển nhiên của sự bất bao dung càng ngày càng gia tăng đối với những người kitô", do Văn Phòng về các cơ cấu dân chủ và nhân quyền đưa ra.

Theo Ðức Tổng Giám mục Bộ Trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, tại nhiều quốc gia âu châu, đã có những dấu hiệu báo động về việc loại trừ người kitô ra ngoài lề xã hội. Vì thế, Ðức Tổng Giám mục Mamberti mời gọi tranh đấu cho tự do tôn giáo và tôn trọng tự do tôn giáo, như một phương thế loại trừ sự kỳ thị và những tội ác chống lại người kitô. Ðức Tổng Giám Mục ngoại trưởng toà thánh phê bình chủ thuyết tương đối hoá và tư tưởng hậu-hiện đại, khi cho rằng tôn giáo phải hiện diện bên ngoài đời sống công cộng. Theo ngài, tự do tôn giáo không chỉ giới hạn trong sự tự do phụng tự, nhưng còn bao gồm quyền rao giảng, giáo dục, hoán cải, góp phần vào sinh hoạt chính trị và tham dự trọn vẹn vào những sinh hoạt công cộng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page