Ðức Thánh cha bổ nhiệm

Tân Tổng Giám Mục Lublin

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm Tân Tổng Giám Mục Lublin.

Ba Lan (Zenith 26-09-2011) - Hôm thứ Hai, 26 tháng 09 năm 2011, Ðức Thánh cha Benedicto XVI đã bổ nhiệm Ðức Cha Stanislaw Budzik, 59 tuổi, Giám mục Phụ tá giáo phận Tarnow, Ba Lan, làm Tân Tổng Giám mục Lublin.

Ðức Cha Stanislaw Budzik đồng thời là Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan. Tổng Giáo Phận Lublin hiện có 1 triệu 120 ngàn tín hữu trên tổng số 1 triệu 150 ngàn dân. Tổng giáo phận hiện có 1,328 linh mục và 1,043 tu sĩ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page