Ðức Thánh cha tái xác nhận

tầm quan trọng của việc học hành

trong tiến trình huấn luyện chủng sinh

 

Ðức Thánh cha tái xác nhận tầm quan trọng của việc học hành trong tiến trình huấn luyện chủng sinh.

Freiburg, Ðức quốc (Zenith 26-09-2011) - Hôm thứ Hai, 26 tháng 09 năm 2011, Toà Thánh đã công bố bản văn ghi lại buổi nói chuyện ứng khẩu của Ðức Thánh cha Benedicto XVI với các chủng sinh trong Nhà Nguyện Chủng Viện Thánh Carlo Borromeo tại Freiburg, Ðức quốc. Trong buổi nói chuyện ứng khẩu này, Ðức Thánh cha đã khuyến khích các chủng sinh hãy chú tâm học tập, để có thể "giải thích cho niềm hy vọng hiện diện trong tâm hồn chúng ta". Ngài nói: "Thế giới chúng ta đang sống ngày nay là một thế giới duy lý và muốn có giải thích khoa học, mặc dù đôi khi lại là "khoa học giả".

Cuối buổi nói chuyện này, Ðức Thánh cha khẳng định: "Tâm thức theo khoa học, tâm thức muốn tìm hiểu, giải thích và từ chối những gì không hợp lý, là tâm thức nổi bật trong thời đại chúng ta. Vì thế, điều quan trọng và cần thiết là phải biết học hỏi, phải tìm hiểu để có tinh thần cởi mở, để có thể "kiên vững trong thời đại hôm nay và rao giảng lý do tại sao chúng ta tin".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page