Cuộc đi bộ dân sự và tôn giáo

vì hòa bình từ Perugia đến Assisi

 

Cuộc đi bộ dân sự và tôn giáo vì hòa bình từ Perugia đến Assisi.

Rôma (Zenit 26-9-2011) - Như là một truyền thống đã có từ mấy chục năm nay, hôm 25 tháng 09 năm 2011 hơn 200,000 người đã đi bộ hơn 24 cây số giữa hai thành phố Perugia và Assisi ở Ý. Mục đích của cuộc đi bộ là để cầu nguyện cho hòa bình. Từ 50 năm qua, chuyến đi bộ thường niên này thường được qui tụ vào tháng 09, với nhiều đại diện của thế giới và các thành viên của các hiệp hội thế tục và tôn giáo.

Các thành phần tham dự năm nay gồm có các hướng đạo sinh, nghiệp đoàn, giáo xứ, và nhiều đại diện thành phố và các tỉnh của Ý, các công ty và các tổ chức quốc gia và quốc tế, vốn tham gia vào cuộc chiến chống đói nghèo, cho công bằng xã hội, cho quyền bình đẳng của các dân tộc, chống lại sự phân biệt đối xử... Mọi người đã thực hiện chuyến đi trong sáu giờ đồng hồ.

Trong số các biểu ngữ và những lá cờ, người ta ghi nhận biểu ngữ của các thành phố Assisi và Perugia đang tranh danh hiệu Thủ đô Văn hóa châu Âu năm 2019. Thị trưởng của hai thành phố này cũng tham và và cầm các biểu ngữ nói trên.

Bản văn chuẩn bị và giới thiệu chuyến đi bộ lần này nói rằng: "Chỉ khi xem xét sự phức tạp của những cuộc xung đột làm tổn thương xã hội, chúng ta sẽ hiểu rằng không thể có hòa bình mà không có hòa bình giữa các cộng đồng, trên các đường phố hoặc trong gia đình, không tôn trọng chính quyền đối với công dân của họ, mà họ phải tạo sự công bằng, hoặc nếu nền kinh tế, ngày càng ít thực tế và tách rời lao động và sản xuất, làm cho người giàu thêm giàu và người nghèo càng nghèo hơn".

Trong văn bản của Hiệp hội công nhân Công giáo Ý (ACLI), người ta đọc thấy rằng: "Mọi thứ xảy ra với một người đàn ông hay phụ nữ, bất cứ nơi nào trên thế giới, làm cho chúng ta chịu trách nhiệm về số phận của người ấy; nếu bỏ qua điều này có nghĩa là hỗ trợ bạo lực, vốn là nguyên nhân của sự thiếu hòa bình trên thế giới". "Tình huynh đệ của các dân tộc được dựa trên phẩm giá, sự bình đẳng về các quyền cơ bản, và tính công dân phổ quát của mọi người làm nên các dân tộc".

Tài liệu giới thiệu cuộc đi bộ này kết luận, tại Ý "cần có một chính phủ hòa bình và một chính sách mới, thống nhất trong từng lĩnh vực. Cần phải đầu tư các công dân với một quyết tâm lớn trong việc xây dựng một châu Âu, liên bang và dân chủ, cởi mở, đoàn kết, bất bạo động, và một cộng đồng Ðịa Trung Hải, vốn khi đón nhận yêu cầu lớn lao về tự do và công lý của mùa xuân Ả Rập, biết biến khu vực có nhiều cuộc khủng hoảng lớn và căng thẳng này thành một đại dương hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page