Tổng thống Italia cầu mong

đất nước Italia được canh tân

tinh thần luân lý đạo đức

 

Tổng thống Italia cầu mong đất nước Italia được canh tân tinh thần luân lý đạo đức.

Roma (Apic 26-09-2011) - Hôm chiều Chúa Nhật, 25 tháng 09 năm 2011, đáp lại sứ điệp của Ðức Thánh cha Benedicto XVI gởi đến, Tổng Thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã gởi điện văn nói lên tâm tình cảm động vì tâm tình yêu thương Ðức Thánh cha dành cho đất nước Italia. Tổng thống cũng ghi nhận "sự phong phú và chiều sâu của những sứ điệp được trình bày trong các bài diễn văn của Ðức Thánh cha. Ông cho biết là mình cảm thấy gần gũi với những giáo huấn của Ðức Thánh cha khi trình bày việc chính trị như là một dấn thân phục vụ sự công bằng.

Ðược biết trong các chuyến viếng thăm quốc tế, khi bay qua không phận một quốc gia, Ðức Thánh cha luôn giữ thói quen gởi sứ điệp chào chúc Tổng Thống của đất nước đó. Trên đường trở về Roma, hôm chiều Chúa Nhật 25 tháng 9 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã gởi sứ điệp đến vị Tổng thống Italia, cầu chúc cho dân tộc Italia thân yêu được linh động bởi ước muốn mạnh mẽ thực hiện một xã hội luôn công bằng hơn và đầy tình liên đới.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page