Caritas giải quyết

các vấn đề nhân quyền

 

Caritas giải quyết các vấn đề nhân quyền.

Nam Á (Ucanews 26/09/2011) - Theo một bản tin của hãng tin Ucanews hôm 26 tháng 09 năm 2011, các nhân viên Caritas ở Nam Á vừa giới thiệu một tập sách về giáo dục nhân quyền tại một cuộc tập huấn ở Negombo hôm 21 tháng 9 năm 2011. Cuốn Nhân quyền theo quan điểm tôn giáo nhằm mục đích xử lý các vấn đề nhân quyền theo các quan điểm tôn giáo khác nhau và giới thiệu mô hình hoạt động và kỹ thuật đánh giá.

Linh mục George Sigamoney, giám đốc Caritas Sri Lanka, tổ chức xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Sri Lanka, đã phát biểu rằng: "Chúng tôi hy vọng sách hướng dẫn này sẽ là công cụ hữu ích cho những người đang thúc đẩy các giá trị nhân quyền và tôn trọng quyền lợi của người khác".

Khóa huấn luyện tại Negombo được tổ chức cho 70 tham dự viên gồm các tu sĩ Phật giáo, linh mục, nữ tu và nhân viên Caritas đến từ Ấn Ðộ, Bangladesh, Nepal và Pakistan.

Cha Marianus Kujur đến từ Ấn Ðộ chia sẻ với các tham dự viên rằng: "Nhân quyền và giáo dục tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa thông tin, hướng dẫn hay kiến thức mà còn mang ý nghĩa về một lối sống".

Linh mục giám đốc Caritas Sri Lanka còn cho biết thêm: Tập sách hướng dẫn này là kết quả "nỗ lực đến với học sinh thông qua giáo viên tôn giáo, không chỉ giới hạn ở việc giảng dạy tôn giáo, nhằm cung cấp kiến thức về nhân quyền, tôn trọng quyền lợi của tha nhân thông qua giáo huấn tôn giáo của từng người". Ðược biết, cuốn sách được Tổ chức Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) tài trợ để phát hành.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page