Bạo lực cộng đồng tại Ấn Ðộ gia tăng

 

Bạo lực cộng đồng tại Ấn Ðộ gia tăng.

New Delhi, Ấn Ðộ (Agenzia Fides 23-9-2011) - Hôm 23 tháng 09 năm 2011, hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo đưa tin về việc Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ vừa cống bố các thống kê về các vụ lực chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước xảy ra trong 4 năm vừa qua. Bản thống kê cho hay hơn 4,000 vụ bạo động xảy ra trong bốn năm, với 648 người thiệt mạng và hơn 11 ngàn người bị thương trong 24 bang của Ấn Ðộ.

Ðược biết, sự than phiền nổ ra khi Hội đồng tư vấn quốc gia của Ấn Ðộ công bố một dự luật mới, nhằm ngăn chặn bạo lực cộng đồng và bảo vệ các nhóm thiểu số sắc tộc, tôn giáo, và văn hóa. Phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Ấn Ðộ, linh mục Babu Joseph Karakombil, giải thích với hãng tin Fides rằng tài liệu có tiêu đề "Dự luật ngăn ngừa bạo lực cộng đồng và có mục tiêu, 2011" dự định "tạo ra một khuôn khổ cho phòng chống bạo lực cộng đồng và giáo phái, vốn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho đất nước trong những năm gần đây".

Ngoài ra, bản văn dự luật này, được chuẩn nhận bởi chính phủ liên bang và được sự đánh giá cao của các Giám mục Ấn Ðộ, "cung cấp sự hỗ trợ và bồi thường cho các nạn nhân", và do đó "là một công cụ hữu ích cho việc xây dựng sự hòa hợp và hòa bình xã hội ở Ấn Ðộ". Lập trường này cũng được các giáo hội và cộng đồng tôn giáo thiểu số, các tổ chức nhân quyền, các hiệp hội làm việc về tính hợp pháp và pháp quyền, nhiệt tình ủng hộ và chia sẻ.

Tuy nhiên dự luật này bị các đảng đối lập từ chối, đứng đầu là Ðảng Baratija Janata (BJP), tức là đảng chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo và ủng hộ của các phong trào cực đoan Ấn giáo, vốn là thủ phạm của bạo lực. Trong khi cuộc tranh luận nổ ra gay gắt trong nước, các Giám Mục đã cung cấp cho hãng tin Fides một bản tóm tắt thống kê của bạo lực, nhằm đưa ra ý tưởng về kích thước và chiều sâu của hiện tượng này. Cha Babu nhấn mạnh: "Các số liệu thống kê phải là một lưu tâm cho các cuộc tranh luận hiện tại, để làm nổi bật tính cấp bách của luật".

Thời gian thống kê xem xét là từ năm 2005 đến năm 2009: Trong giai đoạn này, 648 người đã thiệt mạng, 11,278 người bị thương trong 4,030 sự cố bạo lực cộng đồng. Tính trung bình, có 130 người thiệt mạng và 2,200 đã bị thương mỗi năm. Các sự cố được báo cáo từ 24 trong 35 bang và vùng lãnh thổ Liên minh của Ấn Ðộ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page