Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần tới

sẽ được tổ chức tại

thành phố Milanô, Bắc Italia

 

Ngày Quốc Tế Gia Ðình lần tới sẽ được tổ chức tại thành phố Milanô, Bắc Italia.

Roma (Apic 19/09/2011) - Ban Tổ Chức thuộc Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình đã quyết định chọn chủ đề ngày Quốc Tế Gia Ðình năm 2012 là: "Gia Ðình, Việc Làm và Ngày Lễ", dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 05 đến mùng 03 tháng 06 năm 2012.

Ðể chuẩn bị tổ chức Ngày Quốc Tế Gia đình, cộng đồng giáo hội địa phương tại Mendrisio, địa điểm được chọn cho ngày Quốc Tế Gia Ðình, dự định sẽ tổ chức ba sự kiện chuẩn bị tinh thần: thứ nhất: cuộc hành hương Thánh Mẫu vào mùa thu tới; thứ hai: tổ chức mừng lễ Thánh Giuse, và thứ 3: tổ chức leo núi vào dịp lễ Chúa Thăng Thiên.

Ngoài ra, cộng đồng giáo hội địa phương tại Mendrisio còn quyết định họp nhau theo định kỳ hằng tháng để học hỏi giáo lý theo những chủ đề được Hội Ðồng Toà Thánh về Gia Ðình và Tổng Giáo Phận Milanô đề ra.

Trước mắt, vào Chúa Nhật 25 tháng 09 năm 2011, cộng đoàn Mendrisio sẽ tổ chức hành hương thánh Mẫu tại Bruzella, và học hỏi đề tài: "Gia Ðình khám phá bí quyết sống của gia đình Nazareth". Và các khoá học hỏi giáo lý theo định kỳ hằng tháng sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 10 năm 2011; đề tài học hỏi đầu tiên sẽ là: "Gia Ðình sinh ra sự sống".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page