Ðức hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

kêu gọi cần có nếp sống ăn khớp

với đời sống thiêng liêng

 

Ðức hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh kêu gọi cần có nếp sống ăn khớp với đời sống thiêng liêng.

Vatican (Apic 19/09/2011) - Trong một cuộc trò chuyện với các ký giả, hôm 17 tháng 09 năm 2011, để chuẩn bị tường thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Benedicto XVI tại Ðức Quốc, từ 22 đến 25 tháng 09 năm 2011, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, đã khuyến khích họ hãy nghiên cứu kỹ các bài diễn văn của Ðức Thánh cha, nhất là bài diễn văn tại Quốc Hội Liên Bang Ðức. Ðức hồng y bày tỏ hy vọng Ðức Thánh cha sẽ được tiếp đón như ngài đáng được như vậy.

Ngoài ra, Ðức hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh còn trình bày mong muốn của ngài về một đời sống thiêng liêng được thể hiện qua những nếp sống, những hành xử cụ thể. Ngài nói: "Ðó là điều tôi nhìn như là một hình thức dấn thân nhằm canh tân xã hội và cộng đoàn; nhưng không phải chỉ lo canh tân chính mình, mà còn phải nêu gương tốt để đáng được uy tín trước mọi người.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page