Trong bốn ngày viếng thăm nước Ðức

Ðức Thánh cha sẽ đọc 17 bài diễn văn

và thực hiện 24 cuộc gặp gỡ khác nhau

 

Trong bốn ngày viếng thăm chính thức nước Ðức, Ðức Thánh cha sẽ đọc 17 bài diễn văn và thực hiện 24 cuộc gặp gỡ khác nhau.

Vatican (Zenith 19/09/2011) - Trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 09 năm 2011, tại Vatican, để giới thiệu về chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Benedicto XVI tại Ðức quốc, từ 22 đến 25 tháng 09 năm 2011, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã gợi ý các ký giả hãy chú ý đến chủ đề của chuyến viếng thăm: "Ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tương lai", thay vì bình luận những chi tiết phụ thuộc.

Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, 17 bài diễn văn nói lên nội dung phong phú của chuyến viếng thăm, sẽ không làm cho Ðức Thánh cha, nay đã 84 tuổi, phải mệt mỏi, vì ngài sử dụng tiếng nói của chính quê hương, không cần thông dịch viên, nhất là trong bầu khí được tôn trọng và quý chuộng. Vì đây là chuyến viếng thăm chính thức, do lời mời của Quốc Hội Liên Bang Ðức, nên bài diễn văn của Ðức Thánh cha tại Quốc Hội Liên Bang Ðức ở thủ đô Berlin, sẽ có tầm quan trọng đáng chú ý.

Trả lời cho câu hỏi liên quan đến Tuyên Ngôn trước đây của nhóm 256 thần học gia thuộc các quốc tịch Ðức, Áo, và Thụy Sĩ, yêu cầu huỷ bỏ luật độc thân linh mục và truyền chức linh mục cho người nữ, cha Lombardi nhắc lại rằng Giáo hội tại Ðức đã và còn đang mở ra cuộc đối thoại và suy tư về những vấn đề này, và rằng trong chuyến viếng thăm này, Ðức Thánh cha không muốn can thiệp vào những thảo luận của nội bộ giáo hội địa phương. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh còn cho các ký giả biết rõ ý định của Ðức Thánh cha trong chuyến viếng thăm này: là mời gọi mọi người trở về với điểm căn bản của Ðức tin công giáo. Giáo Hội Chúa được xây trên Ðức tin vào Thiên Chúa và vào Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã chết và sống lại, chứ không phải trên luật độc thân linh mục. Các tín hữu được mời gọi nghĩ đến chỗ đứng của Thiên Chúa trong tương quan với xã hội, ở bình diện thiết yếu và sâu xa.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page