Các Ủy ban Công lý và Hòa bình

nhóm họp tại Albania để bàn về

các thách đố của đoàn kết liên tôn

và liên văn hóa

 

Các Ủy ban Công lý và Hòa bình nhóm họp tại Albania để bàn về các thách đố của đoàn kết liên tôn và liên văn hóa.

Roma (Zenit 16-9-2011) - Ðược biết, từ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2011, các Uỷ ban Công lý và Hòa bình của châu Âu đã nhóm họp tại Shkoder, Albania, với chủ đề: "Các quan hệ liên tôn và liên văn hóa: cơ hội và thách thức của tình đoàn kết. Ðóng góp của Albania cho việc xây dựng châu Âu".

Về thành phần tham dự, người ta thấy có Ðức cha Rrok Mirdita, Tổng giám mục tổng giáo phận Tirana, Ðức cha Angelo Massafra, Tổng giám mục tổng giáo phận Shkoder, và đại diện của 30 Uỷ ban quốc gia thuộc lục địa châu Âu, vốn là thành phần của Hội đồng các Ủy ban Công lý và Hòa bình châu Âu (CEJPC), mà hiện Pháp là nước chủ tịch. Các vị đã có một phiên họp làm việc, trước khi dự họp Hội nghị khoáng đại.

Albania là một đất nước mà các tôn giáo khác nhau cùng sống chung trong sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, được xem như một mô hình cho sự đóng góp trong việc xây dựng châu Âu".

Một loạt các chuyến thăm các cộng đồng tôn giáo khác nhau của đất nước, đã diễn ra trong các ngày của hội nghị, là một cơ hội để tiếp cận thật sự việc biểu hiện cụ thể của đối thoại và hợp tác giữa các tôn giáo. Các kinh nghiệm này được chia sẻ trong các buổi thảo luận bàn tròn trước phiên khoáng đại cuối cùng.

Ðược biết, tại Albania, dưới thời cộng sản, tất cả các tôn giáo đều bị cấm hoạt động. Hiện nay, các cộng đồng tôn giáo được Nhà nước công nhận là năm tôn giáo: Hồi giáo, Chính thống giáo, Công giáo, Hồi giáo phái Bektashi và Tin Lành.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page